ایران-برخورد ماموران شهرداری با یک دستفروش در قم

0
498

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۵-ماموران شهرداری روز سه شنبه ۴ مهر ساعت ۱۱ صبح به بهانه سد معبر میخواستند خودروی یک دستفروش را با خود ببرند اما با مقاومت این هموطن و اهالی محل روبرو شدند. این درحالیست که این دستفروشان به دلیل مایحتاج زندگی خود مجبورند دست به دستفروشی بزنند و خرج زندگی خود را تامین کنند. دولت برای حل این معضل تاکنون هیچ راه حلی نداده است و فقط با زور و سرکوب دستفروشان مانع اندک درآمد آنان میشود.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید