ایران بدلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر برای شصت وچهارمین بار از سوی ملل متحد محکوم شد

0
521
ایران بدلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر
ایران بدلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر برای شصت وچهارمین از سوی ملل متحد بار محکوم شد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۲۹-ایران بدلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر برای شصت وچهارمین از سوی ملل متحد بار محکوم شد
شصت و چهارمین قطعنامه محکومیت ایران از سوی ارگان‌های ملل متحد به‌خاطر نقض وحشیانه و سیستماتیک حقوق بشر و موج اعدام‌ها در ایران، به‌رغم تمامی تلاشهای ایران وهمدستانش ؛ روز سه‌شنبه مجمع عمومی ملل متحد عالیترین مرجع بین المللی با اکثریت ۸۱ رأی به محکومیت ایران رای داد
این قطعنامه توسط کانادا که باحمایت ۴۰کشور دیگر بود ارائه و تصویب شد .
جامعه جهانی نگرانی جدی نسبت به «آمار تکان دهنده اعدام بخصوص اعدام نوجوانان »داشت ؛ دراین قطعنامه رژیم ایران را به لغو فوری اعدام ها درملاء عام،هم درقانو ن وهم درعمل »فراخوانده است.
ایران بدلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر
همچنین نباید «شکنجه یا رفتارهای بیرحمانه ؛غیر انسانی یا اهانت آمیز » نسبت به افراد صورت گیرد.
درشصت وچهارمین قطعنامه محکومیت علیه ایران آمده است : رژیم ایران باید :
رسیدگی به شرایط بدزندان ها
ازبین بردن محرومیت دسترسی به درمان پزشکی مکفی برای زندانیان
پایان بخشیدن به اعمال محدودیت های گسترده وجدی علیه حق آزادی بیان ؛عقیده ؛ اجتماع و تجمع صلح آمیز
پایان دادن به تمامی اشکال تبعیض و نقض حقوق بشر علیه زنان و دختران و اقلیت ها ی دینی وقومیت ها
قطعنامه در بند پایانی، بر تصمیم به استمرار بازبینی وضعیت حقوق بشر در ایران دیکتاتوری در اجلاس سال آینده مجمع عمومی، تأکید می‌کند.
ایران بدلیل نقض حقوق بشر
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید