ایران-بحران وضعیت برق و بهداشت در کُمپ چابهار

0
492

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۲۴-در کُمپ چابهار برق و بهداشت در وضعیت تاسف باری قرار دارد و هر لحظه امکان برق گرفتگی عابران پیاده و آتش سوزی وجود دارد.
کُمپ یکی از محله های چابهار است که به جای تیر برق از چوب استفاده شده است. همچنین وضعیت بهداشت در این محله بسیار پایین است و شهرداری هیچ اقدامی در این رابطه انجام نداده است.
کُمپ محله ای خودمختار است که هیچ ارگانی در آن وظایف مربوط به خود را ایفا نمیکند و به حال خود رها شده است.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید