ایران-بازنشستگان کشوری برای تجمع اعتراضی فراخوان داد

0
522
بازنشستگان کشوری برای تجمع اعتراضی فراخوان داد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۸-اتحادیه آزاد کارگران برای تجمع اعتراضی بازنشستگان کشوری فراخوان داد. در متن این فراخوان آمده است:
دوستان و همراهان عزیز
پیشکسوتان پیشرو
حرکت حق طلبی ما در فاز جدیدی شده و بهترین راهکار تجمع پی در پی و گسترده است.
باید مشکلات پیشکسوتان کشوری دغدغه هر روز مسئولین باشد.
در راستای ادامه حرکت اعتراضی و حق طلبانه؛ ‌روز ۱۴ شهریور را برای پیشکسوتان پیشرو و با اراده استان تهران؛ البرز ؛ قزوین؛ ‌قم
و شهرهای اقماری فراخوان اعلام کرده و همه با هم در مقابل سازمان برنامه و بودجه گرد آمده و ندای حق طلبی سر داده و اجرای صحیح و دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری را از دولت و مجلس می خواهیم.
این فراخوان استانی بوده و دوستان پیشکسوت در استانها می توانند به فراخور موقعیت خود در مقابل استانداریها و صندوق بازنشستگی تجمع نمایند و در صورت تمایل به تهران آمده دوستان تهرانی را همراهی نمایند
وعده دیدار ما :
تهران مقابل سازمان برنامه و بودجه
روز سه شنبه ۱۴ شهریور
ساعت ۱۰ صبح

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید