ایران -اینترنت واژه ای ناآشنا برای زنان در سیستان و بلوچستان

0
604
اینترنت واژه ای ناآشنا برای زنان در سیستان و بلوچستان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۱۹-زنان در سیستان و بلوچستان در قعر جدول دسترسی به اینترنت و رسانه‌های جمعی
میزان دسترسی ایرانیان به اینترنت طبق آمارهای دفتر توسعه انسانی سازمان ملل متحد بیش از ۴۴ درصد است؛ درصدی که گرچه با سرعت زیادی روبه رشد است اما در این میان زنان همچنان سهم کمتری را به خود اختصاص داده‌اند و به همین ترتیب زنان سیستان و بلوچستان در قعر جدول دسترسی به اینترنت و رسانه های جمعی قرار می گیرند.
استان “سمنان” بالاترین میزان استفاده از اینترنت در میان زنان ۱۵ تا ۵۴ ساله را با ۳۸.۵۴ درصد به خود اختصاص داده است. استانهای تهران با ۳۱.۹۳، اصفهان با ۲۵.۸۴ ، البرز با ۲۴.۱۶ و گیلان با ۲۳.۱۷ درصد در رتبه‌های بعدی دسترسی زنان به اینترنت در کشور قرار دارند.
در مقابل آمار، استان سیستان و بلوچستان تنها با ۴.۴۷ درصد در انتهای این جدول قرار گرفته است.زنان سیستان و بلوچستان با محرومیت از وسایل ارتباط جمعی در شاخص‌های مربوط به رسانه‌های جمعی نیز در پایین ترین سطح از میانگین‌های کشوری قرار دارند و بیش از ۳۹. ۸ درصد از زنان این استان به هیچکدام از رسانه‌ها، در طول هفته دسترسی ندارند.
زنان کهگیلویه و بویر احمد با ۳.۴۳ درصد، خراسان جنوبی با ۲.۱۱ درصد، گلستان با ۲.۰۶ درصد و بوشهر با ۲.۰۳ درصد در رتبه های بعدی کمترین دسترسی به رسانه ها در کشور قرار گرفته اند.
این آمار نشان دهنده فقرومحرومیت مردم ایران بخصوص دراستانهای مرزی ایران میباشد که ره‌آورد ستم و زن ستیزی حکام ایران است.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید