ایران-امنیتی کردن شهر بانه در وحشت از قیام مردم

0
702

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۷/۷-پس از اعتراضات گسترده مردم در اعتراض به کشتار کولبران، رژیم از وحشت از خیزش مردمی، اقدام به استقرار نیروهای گارد ضدشورش و گشت های موتوری در سطح شهر بانه کرده است.رژیم با این حرکت میخواهد تا مانع بروز و گسترش هرگونه اعتراض شود.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید