ایران-اعدام دیگر یک زندانی در زاهدان

0
685
اعدام دیگر یک زندانی در زاهدان
اعدام دیگر یک زندانی در زاهدان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۴/۲۳-چهارشنبه صبح ۲۱تیر ۹۶حکومت سرکوبگر ایران یک زندانی بلوچ به نام محمد شهنوازی فرزند حاج حسن را در زندان مرکزی زاهدان اعدام کرد
هیچ اطلاع دقیقی از پرونده و هیچ اتهامی بر این زندانی اعدام شده در دست نیست.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید