ایران-اعتراض مالباختگان اهوازی در مقابل استانداری

0
745

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۵/۸-عصر روز شنبه ۷مرداد ۹۶ غارت شدگان موسسه تعاونی وحدت در اهواز در مقابل استانداری تجمع اعتراضی بر پا کردند.
تجمع کنندگان دراین تجمع هو میکردن و خواستار پولهای خود از این موسسه شدند.
آنها همچنین شعار میدادند:صدای و سیمای ما ننگ ما، پولای ما پیش کیه، سیف بیا جواب بده.

اعتراض مالباختگان اهوازی در مقابل استانداری

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید