ایران – اعتراض دختران کوی چمران دانشگاه تهران

0
408
اعتراض دختران کوی چمران دانشگاه تهران

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۱-دختران دانشجوی کوی چمران دانشگاه تهران در اعتراض به ساعت ورود پشت درب خوابگاه تجمع کردند و پس از زمان مجاز بدون امضای تعهد وارد خوابگاه شدند.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید