ایران – اعتراض دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بخاطر اینترنت خراب

0
525
اعتراض دانشجویان دانشگاه خلیج فارس بخاطر اینترنت خراب

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۸/۱۵-دسترسی به اینترنت در همه جای دنیا از حداقل ترین حقوق افراد است ؛اما در ایران بدلیل سانسور افسارگسیخته داشتن یک اینترنت سهل و سریع از آرزوهای مردم وبخصوص جوانان و دانشجویان میباشد .
وزیر ارتباطات دولت روحانی که یک بسیجی تمام عیار است ؛ اززمان روی کار آمدن نه تنها کاری برای سرعت بخشیدن به مشکلات دانشجویان نکرده است بلکه هرروز درصدد بستن و سانسور بیشتر بوده است .
این تضاد درمناطق دورافتاده کشور نسبت به مناطق دیگر ؛ رواج بیشتری دارد ؛ درهمین زمینه
دانشجویان یکی از خوابگاه های دانشگاه خلیج فارس بخاطر وضعیت نامناسب اینترنت و آنچه وضع ورود و خروج گفته اند، اعتراض کردند.
بخصوص دانشجویان شهرستانی که باید با خانواده های خود درارتباط باشند از این امکان برخوردارنیستند .
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید