ایران – اعتراض دانشجویان خواجه نصیر

0
522
اعتراض دانشجویان خواجه نصیر

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۱۱-روز جمعه ۱۰آذر ۹۶ دانشجویان خوابگاه پردیس خواجه نصیر به کم اهمیت بودن جانشان در پی زلزله و بی توجهی مسئولین مربوطه دست به اعتراض زدند.
موضوع عدم امنیت جانی یکی از مهمترین معضلات دانشجویان کشوراست بخصوص در خوابگاههای دانشجویی
دانشجویان دختر امنیت کافی ندارند وتاکنون بارها درخوابگاهها با حوادثی مواجه بودند که امنیت آنان را تهدید کرده است .
ازطرفی هم مساله زلزله و نداشتن ایمنی کافی هم به درگیری ذهنی دانشجویان اضافه کرده است وباوجود اعتراض و اعتصاب مسئولین هیچ پاسخ قابل استدلالی ندارند .
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید