ایران-ادامه اعتراضات مردم در بانه

0
857
ادامه اعتراضات مردم در بانه

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۱۴-اعتراضات امروز مردم در بانه به دنبال کشته شدن دو کولبر در این شهر شروع شد و مردم خشمگین به خیابانها آمدند. این اعتراضات همچنان در مقابل فرمانداری رژیم و سایر نقاط شهر ادامه دارد. نیروهای لباس شخصی و امنیتی این تظاهرات مردم را به خشونت کشیدند و آنها را با شلیک مستقیم هدف قرار می دادند. برخی از مردم در این تظاهرات مجروح و تاکنون ۶ نفر دستگیر شدند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید