ایران – ادامه اعتراضات دانشجویان دانشگاه تهران در«روز دانشجو»

0
572

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۱۴-دانشجویان دانشگاه تهران اعتراضات خودشان را درروز دانشجو ادامه داده و روبه دولت و مجلس شعارهایشان را فریاد زدند.
آنها شعار میدادند :
: هم مجلس هم دولت، اتاق فرمان غارت
علاوه بر آن در تجمع امروز دانشجوها شعار دادند
تدبیر امید چاخانه دانشگاه پادگانه
درروز دانشجو ؛ دانشجویان دانشگاه تهران به دلیل بازداشت یکی ازدانشجویان توسط حراست ؛ به اعتراضات خود ادامه دادند و خواستار آزادی این دانشجو شدند و روبه دانشجویانی که در این اعتراض نبودند فریاد میزدند : تماشاچی نمی خواهیم.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید