ایران-احضار دانشجویان تربیت مدرس به حراست

0
427
احضار دانشجویان تربیت مدرس به حراست

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۶/۳۰-دانشجویان تربیت مدرس به حراست احضار شدند. جمع زیادی از دانشجویان تربیت مدرس روز چهارشنبه ۲۹ شهریور ۹۶ که در دو مقطع شهریور و دی‌ماه ۱۳۹۵در اعتراض به مسایل صنفی و آموزشی دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کرده بودند؛ پس از ماهها توسط حراست دانشگاه به کمیته انضباطی احضار شدند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید