ایران – احضار دانشجویان صنعت نفت آبادان واهواز به کمیته انضباطی

0
432
احضار دانشجویان صنعت نفت آبادان واهواز به کمیته انضباطی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۷-بنا به گزارش دریافتی تا امروز ۲۰ نفر از دانشجویان دانشگاه نفت آبادان و ۳۰ نفر از دانشجویان دانشگاه_نفت اهواز برای حق خواهی و احقاق حقوق خودشان معترض بودند به کمیته انضباطی فراخوانده شده اند.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید