ایران-آمار میلیونها کودک به عنوان کودک کار در ایران

0
483
آمار میلیونها کودک به عنوان کودک کار در ایران
آمار میلیونها کودک به عنوان کودک کار در ایران

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۳/۲۳-روز ۲۳خرداد روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. وضعیت کودکان در ایران به دلیل شرایط اقتصادی و جامعه به معضل بزرگی تبدیل شده است. بر اساس آمار رسمی ۲ میلیون کودک کار و بر اساس برخی آمار غیر رسمی تا هفت میلیون کودک کار وجود دارد که ۵۰ درصد آنها را کودکان مهاجر تشکیل میدهند.
در محله‌های مختلف تهران و در شهرهای مختلف کشور کودکان به کارهای متفاوتی گماره می‌شوند، از جمع‌آوری زباله و فروش فال تا فروش مواد مخدر و تن‌فروشی. در برخی محله‌ها کودکان علاوه بر کار اجباری، اعتیاد هم دارند و در برخی موارد از آنان در بزه‌کاری استفاده میشود.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید