ایران – آخرین اتوبوس برای دانشجویان خوابگاه سلامت دانشگاه علامه

0
770
آخرین اتوبوس برای دانشجویان خوابگاه سلامت دانشگاه علامه

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۸/۳-سال تحصیلی جدید با مشکلات دانشجویان در اشکال مختلف آغاز می شود. از نداشتن خوابگاه مناسب تا نداشتن وسیله ایاب و ذهاب برای رسیدن به کلاس درس و…
چه کسی به مشکلات دانشجویان پاسخ خواهد داد؟
وضعیت نابسامان ترددات دانشجویان خوابگاه سلامت دانشگاه علامه هم بخشی از این مشکلات است که دانشجویان کماکان با آن مواجه هستند. اغلب اوقات اتوبوس نیست وقتی هم که آخرین اتوبوس می آید؛ همه مجبورند در اتوبوسهای پر ازدحام برای رسیدن به کلاسهای درس سوار شوند.
درهرصبح سه شنبه برای دانشجویان خوابگاه سلامت دانشگاه این صحنه تکرار میشود که مجبورند با تحمل این وضعیت خود را به کلاسهای درس برسانند.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

 

نظر بدهید