ایران-: آتش گرفتن هواپیما هنگام بلند شدن از فرودگاه اهواز

0
759

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۵/۵-امروزپنج شنبه۵ مرداد۹۶ مسافران پرواز هواپیمایی که صبح از فرودگاه اهواز به مقصد تهران عزیمت می کردند، هنگام بلند شدن از باند فرودگاه آتش گرفت
این هواپیما در پی این حادثه به فرودگاه اهواز بازگشته است

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید