اگرمی خواهیدخوشبخت باشیداطرافیان خودتان راخوشحال کنید

0
683
اگرمی خواهیدخوشبخت
اگرمی خواهیدخوشبخت باشیداطرافیان خودتان راخوشحال کنید

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۲۳-که ازیک باور و ایمان برخواسته است.

Morty Lefkoe جامعه شناس می گوید:عاملی که شما را از رسیدن به موفقیت و شادمانی بازمی دارد افکار منفی نیست بلکه باید گفت این افکار بازتاب نوع نگاه شما به جهان است. شما همیشه با باورهای خود درباره زندگی، مردم و خودتان زندگی می کنید.
کمک به دیگران تنها جهان را بهتر نمی‌کند، بلکه حال خودتان را بهتر می‌کند.
تحقیقات روانشناسی نشان داده‌اند که هرچه قدر بیشتر به دیگران کمک کنید و وقت، انرژی و پول خود را صرف آنها کنید، این انرژی مثبت شما چند برابر به شما برمی‌گردد و باعث خوشحالی، سلامتی و احساس خوب در شما می‌شود.

اگر می خواهید خوشبخت

انسان یک جزیره نیست
بعضا فراموش میکنیم که همه به هم مرتبط هستیم. همه بخشی از یک خانواده هستیم، یک وطن، یک انسانیت، یک کره، یک جهان، یک کیهان. نهاد های مجزا از هم نیستیم.
من تحت تاثیر تو هستم و تو تحت تاثیر من.
هر طور تو احساس میکنی روی من تاثیر دارد و بر عکس.
محیط اطراف ما روی احساسات ما تاثیر دارد، اگر در محیطی باشیم پر از خوشحال، روی ما تاثیر مثبت خواهد داشت.
اگر در محیطی پر از یاس و بدبختی باشیم، روی ما تاثیر منفی میگذارد.
تو یک جزیره نیستی. جزئی از محیط اطراف خودت هستی و قویا تحت تاثیر آن هستی.

اگر محیط تو پر از نا امیدی باشه، خودت هم نا امید میشی.
اگر محیط تو پر از محبت و شادی باشه، خودت هم شاد، پر محبت، و خوشحال خواهی بود.
اگر هر نفری را اکسید میکنی، وضعیت روحی او روی خودت هم تاثیر منفی میگذارد.
یعنی:

کسی را مقصر ندان،
سر آنها داد نزن،
آنها را حقیر نکن،
آبروی آنها را نبر،
آنها را دچار گناه نکن،
و از خودت کوچک تر نکن.
بنابراین
باعث ناراحتی کسی نشو، و الا احساسات منفی آنها به خودت برمیگردد.
بقیه را خوشحال کن.
اولین گام این است که بقیه را ناراحت نکنی.
حالا فعالانه بقیه را خوشحال کن.
وقتی بقیه را خوشحال میکنی، خودت هم خوشحال میشی.
از کار یکی تعریف کن،
از بقیه قدر دانی کن،
یک کار خیر برای بقیه بکن، بهشون کمک کن وقتی در مشکلات گیر هستند،
به آنها گوش کن….

اگرمی خواهیدخوشبخت

 آناتول فرانس

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید