اولین نشریه دانشگاهی منتشرشد

0
465
اولین
اولین نشریه دانشگاهی منتشرشد

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۱۷-اولین نشریه دانشگاهی منتشرشد

اولین نشریه دانشگاهی منتشرشد
آیا می دانید که اولین نشریه دانشگاهی کی و کجا منتشرشد؟
پاسخ را اینگونه می دهیم:
درژانویه سال ۱۸۷۸ دانشگاه آمریکایی « ییل» نشریه ای به چاپ رساند با عنوان ییل نیوز از آن پس دانشگاه های دیگر نیز به پیروی از این کار دانشگاه ییل نشریه دانشگاهی انتشار دادند.
دیوان عالی امریکا در این زمینه حکم داد:
چون این نشریات با هزینه دولت منتشر می شود از این رو حق گرفتن آگهی و تکفروشی ندارند.

نشریه های دانشگاهی یکی از شیوه هایی است که دانشجویان به راحتی می توانند خواسته ها و مطالبات شان را از این طریق به اطلاع کارگزاران و مسئولین دانشگاهی قرار بدهند

نیمکت بابا در دانشکده فنی

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید