اولین دانشجویان ایرانی که برای تحصیل به اروپا رفتند

0
225
اولین دانشجویان ایرانی
اولین دانشجویان ایرانی که برای تحصیل به اروپا رفتند

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۴/۱۷-اولین دانشجویان ایرانی که برای تحصیل به اروپا رفتند

اولین دانشجویان ایرانی که برای تحصیل به اروپا رفتند
سید ابوالقاسم قائم مقام صدر اعظم ایران درزمان عباس میرزا بود درسال ۱۱۹۰ شمسی به توصیه قائم مقام دوتن از را برای آموختن علوم پزشکی و نقاشی به انگلستان فرستاد که کسب علم کنند.
آنها محمدکاظم فرزند نقاش‌باشی و حاجی بابا فرزند یکی از سرداران درگذشته عباس میرزا بودند که به همراه وزیرمختار انگلستان به لندن فرستاده شدند
همچنین درسال ۱۱۹۴نیزپنج تن دیگر را با کلنل دارسی به انگستان فرستاد
این افراد عبارت بودند از: میرزا صالح شیرازی کازرونی برای یادگیری زبانهای خارجی (فرانسوی، انگلیسی و لاتین) – میرزا سید جعفر برای طب (پزشکی) – میرزا رضا برای مهندسی توپخانه – استاد محمدعلی چخماق‌ساز برای قفل و کلید سازی.
اما ازسال ۱۲۳۰ با تاسیس مدرسه دارالفنون توسط امیرکبیر اعزام شدگان قبل از رفتن با گذراندن علوم پایه در این مدرسه علوم متوسطه را آموزش دیده و برای کسب آموزش عالی راهی فرنگ می شدند.

عباس میرزا بیش از هر شاه و شاهزاده این دودمان نگران وطن، منافع آن و آینده اش بود. خاطرات ژنرال گاردان فرستاده ناپلئون به ایران که برای مدتی مدید همنشین عباس میرزا بود حکایت از وطن‌دوستی و علاقه عمیق ولیعهد فتحعلی‌شاه به پیشرفت وطن و حفظ تمامیت و حاکمیت آن می‌کند. گاردان نوشته است که عباس میرزا به خوبی می‌دانست که تا اکثریت مردم باسواد، روشن و خواستار ترقی نشوند کشور پیشرفت نخواهد کرد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید