اهمیت اعتراض سراسری دانشگاهها؛علیه احکام قضائی سنگین نسبت به دانشجویان

0
722
اهمیت اعتراض سراسری دانشگاهها؛علیه احکام قضائی
اهمیت اعتراض سراسری دانشگاهها؛علیه احکام قضائی سنگین نسبت به دانشجویان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۷- اهمیت اعتراض سراسری دانشگاهها؛علیه احکام قضائی سنگین نسبت به دانشجویان

هر چند که دادن عنوان «احکام قضائی سنگین» به اقدامات وحشیانه فاشیسم مذهبی علیه دانشجویان وطن پرست و آزادیخواه کشور که با خروش مردم محروم همبستگی کرده اند عنوان دقیق و درستی نیست.
زیرا این دانشجویان نه تنها مستحق زندان نیستند بلکه جای بسیار تشویق هم دارند.
اما چرا عنوان «احکام قضائی سنگین» درست نیست.?
زیرا ما با ارگان قضائیه مستقل در ایران سرو کار نداریم. یک مشت اراذل بی‌سواد تحت امر بازجویان وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه بر اساس ضرورتهای امنیتی نظام حاکم، حکم حبس و اعدام و شکنجه به قول خودشان تعزیر صادر می‌کنند و هیچ هدفی هم جز ایجاد ارعاب در بقیه دانشجویان ندارند و هیچ تناسبی هم از نظر علمی بین باصطلاح این جرم و جزا وجود ندارد.
چرا که در تمام دنیا اگر دانشجویان معترض را در تظاهرات دستگیر کنند ظرف ۲۴ ساعت آنان را آزاد می کنند.
چند و چندین سال زندان دادن به دانشجویان معترض در یک تظاهرات مدنی چه معنایی جز وحشت فاشیسم مذهبی از آتش زیر خاکستر خشم دانشجویان کشور نسبت به همین فاشیسم حاکم دارد که اگر هزینه تظاهرات اعتراضی را بالا نبرد دانشجویان مثل سیل خروشان از دانشگاهها بیرون ریخته و فریاد علیه دیکتاتوری سر می‌دهند.
بنا بر این سعی میکند هزینه مشارکت در اعتراضات اجتماعی را با افزایش احکام زندان بالا ببرد.
اهمیت ایستادگی دانشجویان در دانشگاههای مختلف همین است که با همین استراتژی «رعب ایجاد کن و حکومت کن» رژیم فاشیستی حاکم مبارزه می کنند.
آنها اجازه نمی دهند در حالی که هر روز در خیابانها جوانان آزادیخواه کشور و اقشار مختلف اجتماعی فریاد مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای میدهند، دیکتاتور در دانشگاه ترکتازی کند.
این غیرت و همیت دانشجوی آزادیخواه کشور است که خود را با جنبش سراسری مردم ایران این گونه پیوند می‌زند.
بساط احکام زندان و شکنجه دانشجویان را به سخره میگیرد و همانگونه که در سطح اجتماع جنبش نه به اعدام در جریان است در دانشگاه نیز جنبش نه به زندانی کردن دانشجویان گسترده شده است.
درطی این دوران نیز ؛ دانشجویان صدای اعتراض خود را بلند کرده و علیه قضائیه غیر مستقل آخوندها که صرفا در کشتار و شکنجه و زندان خلاصه شده است شوریدند.
دانشجویان عهد کردند که مصمم به ادامه مسیر تا محقق شدن خواسته ها و مطالباتشان خواهند بود.
یاد آور می شویم :
دانشگاه های
امیرکبیر؛ تهران ؛‌نوشیروانی ؛شیراز؛ علامه طباطبایی؛ علم وصنعت ووو از معترضین به این احکام ضد انسانی بودند.

اهمیت اعتراض سراسری دانشگاهها؛علیه احکام قضائی سنگین نسبت به دانشجویان

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید