اهداف بسیج دانشجویی برای از جوش وخروش انداختن اعتراضات دانشجویان

0
750
اهداف بسیج دانشجویی برای از جوش وخروش انداختن اعتراضات دانشجویان
اهداف بسیج دانشجویی برای از جوش وخروش انداختن اعتراضات دانشجویان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۵-اهداف بسیج دانشجویی برای از جوش وخروش انداختن اعتراضات دانشجویان

درپی صدور احکام سنگین قضایی برای دانشجویانی که درقیام سراسری دیماه ۹۶ بازداشت شده بودند ؛
دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران اعتراضات گسترده ای را آغازکردند و مطالبات خودرا خواستار شدند
از مطالبات دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی
لغو احکام قضایی بود . همچنین آنان اعلام کردند که اگر به خواستهایشان وقعی داده نشود امتحانات پایان ترم را لغو خواهند
دراین میان بسیج دانشجویی و ارگانهای سرکوبگری که در دانشگاه حضور دارند برای خنثی کردن حرکت و اعتراضات دانشجویی درلباس دایه مهربانتر از مادر وارد صحنه شده و ظاهرا نسبت به ؛صدور این احکام اظهار نارضایتی و دلسوزی برای دانشجویان داشتند.
حتی نهاد به اصطلاح رهبری در دانشگاه هم دراین تجمعات شرکت کردند .
اما واقعیت امر چه بوده است ؟
آیا بسیج دانشجویی و نهادرهبری فی الواقع دلسوز دانشجو هستند ؟
مگر اینان همان سرکوب گران و لودهندگان دانشجویان نیستند ؟
مگر بسیج دانشجویی که تازگی ها به اسم جنبش عدالتخواه دانشجویی وارد میدان شده همان چماقداران حمله کننده به کوی دانشگاه نیستند ؟
مگر همینها در همدستی با وزارت اطلاعات دانشجویان را لو ندادند ؟
مگر همینها در اسفندماه سال ۹۶ در دانشگاه امیرکبیرتهران به ضرب وشتم دانشجویان نپرداختند؟
پس حالا چه شده است که دلسوز احکام سنگین قضایی برای دانشجویان شده اند ؟
آیا کاسه ای زیر نیم کاسه نیست ؟
مگر لیلا حسین زاده را اینها لو ندادند ؟
مگر پریسا رفیعی را بسیجیان درخیابان دستگیر نکردند ؟
مگر سینا ربیعی وسینا عمران و بقیه دانشجویان را اینها لو نداده اند حالا چه شده که دلسوز احکام سنگین برای دانشجویان شده اند ؟
آری اهداف بسیج دانشجویی برای همه دانشجویان افشا شده است
اصلا بسیج دانشجویی برای این در دانشگاه ها شکل گرفته است که دانشجویان راسرکوب کند وجلوی اعتراضاتشان رابگیرد ؛
اینابسیجیان همانهایی هستند که درسال ۵۹ کودتایی به نام انقلاب فرهنگی راه انداختند ودهها دانشجورا کشتند و زخمی کردند وبعدهم دانشگاه ها را برای ۳سال بستند
بنابراین بسیج دانشجویی و نهاد رهبری تنها با یک هدف وارد این صحنه شده است ؛
هدف اش این است که دانشگاه را ازجوش وخروش بیاندازد و اعتراضات دانشجویی را به انزوا وسکوت بکشاند
اما اینبار دیگر درتوانش نیست زیرا که دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی اعلام کرده اند که بسیار مصمم هستند و کوتاه نمی آیند
دانشجویان اعلام کرده اند که
احکام دانشجویان بازداشت شده باید لغو شود
باید پرونده های دانشجویان به دانشگاه بیاد
دانشجویان ؛هرگز ازمواضعشان کوتاه نخواهند آمد
درتابستان هم به اعتراضات ادامه خواهیم داد
کلاسهارا تحریم میکنیم و تامهرماه هم ادامه خواهیم داد.
هیچکدام از دوستان ماهم ابراز ندامت نکرده است و اینها توطئه های بسیج دانشجویی است زیرا که می خواهند دانشجویان را به انفعال بکشانند.

اهداف بسیج دانشجویی برای از جوش وخروش انداختن اعتراضات دانشجویان
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید