انتقال سهیل عربی به بازپرسی و پاسخ وی به اتهامات

0
661
انتقال سهیل عربی
انتقال سهیل عربی به بازپرسی و پاسخ وی به اتهامات

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۱/۲۱-»انتقال سهیل عربیبه بازپرسی و پاسخ وی به اتهامات

انتقال سهیل عربی به بازپرسی و پاسخ وی به اتهامات

زندانی سیاسی سهیل عربی در زندان تهران بزرگ همچنان به اعتصاب غذای اعتراضی خود به تبعید آتنا دائمی و گلرخ ابراهیمی ایرایی ادامه می دهد.

وی که از روز چهارشنبه ۴ بهمن ماه اعتصاب غذای خود را شروع کرده است؛ پس از انتقال همراه با ضرب و شتم به زندان تهران بزرگ از تماس تلفنی و ملاقات محروم است.

روز ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۶ زندانی سیاسی سهیل عربی جهت بازپرسی به شعبه ۳ بازپرسی اعزام شد. این جلسه بازپرسی؛ بدلیل اتهام توهین به خامنه ای مصداق گزارش نویسی یکی از عوامل زندانی اطلاعات در اوین برگزار شد.

بازپرس حسینی در جلسه فوق الذکر به سهیل عربی گفت: شما باید بابت فعالیتهایتان علیه نظام شرم کنید.

پاسخ سهیل عربی به بازجو این بود: «عوامل شما ما را شکنجه می کنند. الان من در زندان تهران بزرگ محبوس هستم و از بدیهی ترین حقوق خود مانند تخت و استفاده از تلفن و ملاقات محرومم. ننگ ابدی بر خمینی و جلادانش».

شایان ذکر است که آقای سهیل عربی زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین بود که درپی انتقال آتنا دائمی و گلرخ ایرایی با ضرب وشتم به زندان قرچک ورامین دست به اعتصاب غذا زده است و خواستار انتقال هرچه سریعتر این زنان زندانی سیاسی به زندان اوین شده است .

سهیل عربی:« ننگ ابدی بر خمینی و جلادانش

سهیل عربی:« ننگ ابدی بر خمینی و جلادانش»

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید