انتقال خشونت بار آتنا دائمی و گلرخ ایرایی با ضرب و شتم به زندان قرچک ورامین

0
769
زندان قرچک ورامین
انتقال خشونت بار آتنا دائمی و گلرخ ایرایی با ضرب و شتم به زندان قرچک ورامین

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۱/۵-انتقال خشونت بار آتنا دائمی و گلرخ ایرایی با ضرب و شتم به زندان قرچک ورامین

انتقال خشونت بار آتنا دائمی و گلرخ ایرایی با ضرب و شتم به زندان قرچک ورامین

روز چهارشنبه ۴ بهمن ماه؛ زندانیان سیاسی آتنا دائمی و گلرخ ایرایی پس از ضرب و شتم شدید به زندان قرچک ورامین منتقل شدند.

آتنا دائمی و گلرخ ایرایی دو زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین در ابتدا به اجرای احکام احضار شدند. سپس جهت بازجویی به بند دو الف منتقل گردیدند.

پس از مخالفت و اعتراض آتنا دائمی و گلرخ ایرایی از بازجویی جداگانه روند بازجویی شکل نگرفت. مامورین که شامل پنج مرد و دو زن بودند برای انتفال آنها وارد اتاق شدند. دو زندانی سیاسی پس از مخالفت و درخواست برگه یا حکم انتقال از سوی پنج مامور مرد مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتند.

 ساعت ۲۱:۳۰ چهار مامور لباس شخصی مسلح این دو زندانی را به زندان قرچک ورامین منتقل کردند.

این انتقال به دستور حاجی مرادی دادیار زندان اوین شکل گرفته است.

گفتنی است که در هفته گذشته از طرف شعبه ۴ دادسرای اوین برای این زندانیان سیاسی پرونده سازی شد. براساس گزارشهای دریافتی از منابع موثق در درون زندان؛ این پرونده سازی بر اساس گزارشهای یکی از خبرچین ها و افراد وابسته به رژیم علیه این دو زندانی صورت گرفته است.

شایان ذکر است که درجریان قیامهای سراسری دیماه ۹۶ زندانیان سیاسی ؛‌خانمها ؛ آتنا دائمی و گلرخ ایرایی درطی نامه هایی جداگانه ؛‌حمایت خودشان را از اعتراضات به حق مردم ایران اعلام کردند .

آتناگفت : منهم یک شر ؛ طغیانگر و عصیانگرم هستم .

زندان قرچک ورامین

زندان قرچک ورامین
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید