انتقال اجباری دانشجویان به سوهانک گسترش اعتراضات دانشجویی

0
443
انتقال اجباری دانشجویان به سوهانک
انتقال اجباری دانشجویان به سوهانک گسترش اعتراضات دانشجویی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۴/۳۰-انتقال اجباری دانشجویان به سوهانک گسترش اعتراضات دانشجویی

دانشجویان از انتقال اجباری؛ به سوهانک شاکی هستند و می گویند به اعتراضاتمان ادامه خواهیم.
باوجود‌ اینکه دانشکده های دانشگاه آزاد تهران- مرکز؛ ازشروع این انتقال اجباری اعتراضاتشان را شروع کردند و خواسته هایشان را ابراز داشتند؛ اما نه تنها پاسخی نگرفتند؛ بلکه مسئولین؛ دانشگاه کارخودشان راکرده و دانشکده ها را منتقل کرده اند.

حرفهای دانشجویان:
یکی ازدانشجویان گفت: «ما در دانشکده فنی هستیم ولی تربیت بدنی و آزمایشگاه رو باید بریم سوهانک؛ اینهمه راه به خاطر یک واحد آدم میسوزه»
دانشجوی دیگری گفت: « صبرماهم اندازه داره حرفامونو زدیم؛ اما اگه ببینیم گوش شنوایی نیست؛ از سلاح اعتراضات استفاده خواهیم کرد».
دانشجوی دیگری گفت: «بخاطر احکام ظالمانه قضایی روزها و روزها اعتراض کردیم مطالباتمان را گفتیم؛ ولی دست آخر منصورغلامی ؛ اسامی دانشجویان را تحویل قاضی جنایتکار دولت آبادی داد؛ اما گفتیم که کوتاه نمی آییم حتی اگرتا مهرماه طول بکشه».
دانشجوی دیگری گفت: «تاحالا فقط ازاعتراضات و تجمعات بود؛ که توانستیم سیاستهای ظالمانه رو عقب برونیم تنها راه کارهمینه».

-دانشگاهمونو از شهرک غرب دارن میبرن سوهانک. بعد میگن چرا انصراف میدی هی.آموزشی ،اقتصادی،رفاهی هیچ منفعتی این جابجایی واسه ما نداره!
نه به انتقال دانشگاه
سوهانک نمیریم

گفتنی است که:
دانشجویان نه دربرابر احکام ظالمانه کوتاه آمدند و نه دربرابر انتقال اجباری کوتاه خواهند آمد؛ زیرا؛ به خوبی می دانند که هم صدور احکام ظالمانه علیه دانشجویان و دادن حبس و شلاق به دانشجو در وحشت از گسترش و دامنه دار شدن اعتراضات بوده است و هم انتقال اجباری دانشجویان ازمرکز شهر؛ به سوهانک ریشه در دورکردن دانشجویان از مرکز؛ اعتراضات وتجمعات می باشد.
بنابراین دانشجویان مصمم هستند؛ که اعتراضاتشان را نه تنها گسترده تر کنند؛ بلکه دربرابراین فشار و ظلمی که به آنها روا شده است خواهند ایستاد؛ هم چنان که در زندانهای ایستاده اند.

انتقال اجباری دانشجویان به سوهانک گسترش اعتراضات دانشجویی

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید