افشین میرزاخانی یکی دیگر از دانشجویان دستگیرشده در روزجهانی کارگر

0
472
افشین میرزاخانی
افشین میرزاخانی یکی دیگر از دانشجویان دستگیرشده در روزجهانی کارگر

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۲/۱۴-افشین میرزاخانی یکی دیگر ازدانشجویان دستگیرشده در روزجهانی کارگر

افشین میرزاخانی یکی دیگر از دانشجویان دستگیرشده در روزجهانی کارگر
درروزجهانی کارگر ۱۱اردیبهشت ۹۸ دانشجویان نیز به همراه کارگران و معلمان مقابل مجلس در میدان بهارستان تهران جمع شدند تا دردی مشترک را که متعلق به تمامی مردم ایران است را فریاد بزنند اما نظام عقب مانده و درمانده ازترس و وحشت از اوج گیری قیامها مبادرت به دستگیری و بازداشت تعداد کثیری از دانشجویان معلمان و کارگران کرد.
افشین میرزخانی یکی از این دانشجویان می باشد.

فراخوان فوری برای آزادی بازداشت شدگان

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید