افشاگریهای مجتبی داداشی دانشجوی سبزواری مردم ایران مطلع باشید که می خواهند مرا سلاخی کنند

0
1655
افشاگریهای مجتبی داداشی دانشجوی سبزواری
افشاگریهای مجتبی داداشی دانشجوی سبزواری مردم ایران مطلع باشید که می خواهند مرا سلاخی کنند

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۸-افشاگریهای مجتبی داداشی دانشجوی سبزواری مردم ایران مطلع باشید که می خواهند مرا سلاخی کنند

افشاگریهای مجتبی داداشی دانشجوی سبزواری مردم ایران مطلع باشید که می خواهند مرا سلاخی کنند

۱-مردم ایران مطلع باشید که مقامات قضایی میخواهند مرا که از شما مردم ام و در۱۵ بهمن۹۷ از ظلم و تبعیض انتقاد کرده و ازبسیجیان خواستم که #با_ظالمان_نباشید را در سکوت رسانه ای سلاخی کنند

آنها در۱۷بهمن یعنی کمتراز۴۸ساعت بعد ازانتشارفیلمم،برایم ابلاغیه آماده کردند.

مجتبی داداشی دانشجویی که پس ازافشاگری علیه نظام پلید حاکم دستگیر و زندانی شده بود بعد از آزادی از زندان از وضعیت زندان و تحقیر و توهین و عدم بهداشت افشاگری کرده است
او در توییترش نوشته است:

پس از آزادی موقتم به مدت یک هفته رییس دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار و مسول نهاد رهبری دانشگاه میخواستند من سکوت کنم و با رسانه ها مصاحبه نکنم آنها میگفتند قضیه را حل میکنیم و تو هیچ حرفی با رسانه ها نزن من هم به مدت یک هفته سکوت کردم اما دیدم که میخواهند سرم را در سکوت ببرند
نهایتابا فشارافکار عمومی و کمک خدا به صورت موقت اززندان آزاد شدم

اطلاعات سپاه باهمراهی مقامات قضایی پرونده مرا سنگینترنمودند گفته میشود دادستان سبزواربا عوامل اطلاعات سپاه وفرمانده سپاه سبزوارونیروی انتظامی سبزوار سخنان انتقادی مرا خطرمیدانن و به هر ترتیب میخواهند محکومم کنن
– مسول حفاظت زندان مرا روی زمین نشاند و خودش پشت میز و تحقیرآمیز با من سخن میگفت دیدند فایده ای ندارد معاون زندان آمد و از روش دیگر وارد شد و افراد دیگری آمدند اما من به همه ی آنان گفتم یا آزادی یا شهادت. در زندان تفتیش عقاید انجام میشد و یک آخوند از افراد سوالات دینی میپرسید

زندانی خود را خیس کرد اما در را باز نمیکردند با فریاد زدنم نهایتا در را برایش باز کردند
من از همان لحظه بازداشت اعتصاب غدا کردم و به جز آب هیچ چیزی نخوردم نه صبحانه نه ناهار نه شام فقط آب بدون هیچ افزودنی
با روش های مختلف تحقیر تهدید و تطمیع سعی داشتند اعتصاب غذایم را بشکنم

مواد مخدری،سرقتی و…آنجا بودند بدنشان عفونت کرده بود و هر چه من میگفتم یعنی چه همه ی ما از یک حوله استفاده کنیم انگار نه انگار من مقاومت کردم و چند ساعت بعد حمام کردم و بدون آنکه حوله ای داشته باشم لباسم را پوشیدم و تا صبح میلرزیدم فردی میخواست دسشویی برود در را باز نمیکرند…

بعد از آنکه به زندان سبزوار منتقل شدم شوکه شدم، آنان که مدافعان وضع فعلی هستند باید دو روز بروند و زندان های جمهوری اسلامی را از نزدیک ببینند چندین نفر را با هم حمام میفرستادن لخت لخت، حوله ای که آوردند یک حوله چرک که گفتن این یک حوله برای همه ی شماست

-اطلاعات سپاه و پلیس امنیت در این پرونده مشارکت داشتند بازجو در دادسرابازجویی را انجام داد در آن لحظه به یاد سخن مادر ستاربهشتی افتادم که میگفت بازجو میگفت فرزندت زیر بازجویی فقط میخندید، من هم تمامی سوالاتشان را با لبخند جواب دادم و زمانی که خواست از من عکس بگیرد بازهم میخندیدم

-اما به قول معروف نرود میخ آهنی در سنگ،مرا فرستاد نزد دادستان او هم خشمی عجیب از من در دل داشت و به من گفت هندوانه زیر بقل بسیجی ها میگزاری و میخواهی آنها را از جمهوری اسلامی جدا کنی؟ به حمامی گفتم هر کس به من ظلم بکند دارد پرونده خودش در این دنیا و اون دنیا رو سنگینتر میکنه…

-به دادیارحمامی گفتم که من خود را مدیون میدانم به خون شهدای ایران و نمیتوانم نسبت به ظلم وتبعیض و فقر مردم سکوت کنم، او گفت صاحبان خون یعنی خانواده شهدا راضی اند به تو چه؟
ازخدا برایش گفتم به او گفتم چرا فقط با رعیت زاده ای چون من برخورد میکنید با فاضل لاریجانی چرا برخورد نمیشه؟

– دادیار مهدی حمامی (شعبه۳)با نفرت و کینه با من برخورد نمود و اتهامات بی ربط توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و توهین به روسای قوا را به من تفهیم کرد و با این استدلال که فیلمم در فضای مجازی منتشر شده بود مرا به ارتباط با شبکه های مخالف نظام از جمله آمدنیوز متهم کرد

– اما برای آنکه آبرویشان نرود و مردم نگویند که فردی که از مردم خواسته بود در راهپیمایی۲۲ بهمن شرکت نکنند بازداشت شده، ابلاغیه ای را که ۱۷بهمن صادر کرده بودند نگه داشتند و بعداز ۲۲بهمن یعنی ۲۳بهمن به واسطه حراست دانشگاه بدستم رساندند من ۲۴بهمن به شعبه۳ دادسرای سبزوار مراجعه کردم

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید