اعمال تفکیک جنسیتی بیشتر در دانشگاه ارومیه توسط حراست

0
958
اعمال تفکیک جنسیتی بیشتر در دانشگاه ارومیه
اعمال تفکیک جنسیتی بیشتر در دانشگاه ارومیه توسط حراست

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۷/۲۳-اعمال تفکیک جنسیتی بیشتر در دانشگاه ارومیه توسط حراست

اعمال تفکیک جنسیتی بیشتر در دانشگاه ارومیه توسط حراست
حراست دانشگاه ارومیه با زدن پلاکاردی دانشجویان دختر و پسر را از نشستن درکنار یکدیگر منع کرده است.

برروی این پلاکارد نوشته شده:

بنابر دستور حراست دانشگاه؛ نشستن درسالن دو منظوره بصورت مختلط ممنوع می باشد.
وفقط درصورت نیاز؛ با اخذ نامه کتبی از استاد مربوطه و تحویل آن به حراست؛ باهماهنگی مدیریت سالن امکان پذیر می باشد.

تفکیک جنسیتی در دانشگاهها از تبعیض و ستمی آشکار و توهین به ساحت مقدس انسان است.
زن ستیزی یکی از پایه های ستم آخوندهای حاکم بر ایران است.
دانشجویان ایرانی بارها این عمل کثیف را محکوم کرده اند.

ما به برابری کامل زنان و مردان در کلیه حقوق‌سیاسی، اجتماعی و مشارکت برابر زنان در رهبری‌سیاسی، معتقدیم و هر گونه اَشکال تبعیض علیه زنان، ملغی خواهد شد
و آنان از حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طلاق، تحصیل و اشتغال، برخوردار خواهند بود.

آخوندها ضربه نهایی را از جایی خواهند خورد که اصلا به حساب نمی آوردند.

ایران فردا، کشور عدالت و قانون است. ما خواهان ایجاد یک نظام قضایی مدرن، مبتنی بر احترام به اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات هستیم. هم‌چنین قانون شریعت آخوندی، در ایران فردا جایی نخواهد داشت.
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید