اعزام اجباری دانش آموزان از میناب به بندرعباس برای استقبال از روحانی

0
713
بندرعباس
اعزام اجباری دانش آموزان از میناب به بندرعباس برای استقبال از روحانی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۲/۹-  اعزام اجباری دانش آموزان از میناب به بندرعباس برای استقبال از روحانی

عوامل نظام ؛‌ ایران در استان هرمزگان برای بازارگرمی حضور روحانی در این استان؛ در هراس از بی اعتنایی و کسادی بازارشان در مراسم استقبال از وی؛ دانش آموزان را از میناب با اجبار و زور به بندرعباس بردند.
اداره آموزش و پرورش میناب؛ یک سند را به خانواده دانش آموزان داده تا به اجبار اامضا کنند که برای اعزام فرزندانشان به بندرعباس رضایت داده و امضا کنند.
شایان ذکر است که دانشجویان و دانش آموزان اقشار جوان اجتماعی با انبوهی از مطالبات و خواسته هایی که همواره داشته اند نقش خود را درقیام ها واعتراضات سراسری دیماه به خوبی نشان دادند .
به گفته وزیر آموزش وپرورش ۷۵ درصد دستگیر شدگان در اعتراضات دیماه را دانش آموزان تا ۱۵ سال تشکیل می دادند .
بنابراین به خوبی روشن است که این تحمیل وفشاری که بر دانش آموزان و والدین آنان وارد می شود از میزان نفرت مردم از دستگاه این حکومت است که به خودی خود حاضر به شرکت در مراسم و بازدیدهای سران این نظام ندارند وتنها وتنها با تحمیل است که حاکمیت می کنند .

اعزام اجباری دانش آموزان از میناب به بندرعباس برای استقبال از روحانی
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید