اعتراض و تجمع معلمان رسمی درتهران به عدم دریافت هفت ماه حقوق

0
586
تجمع معلمان
اعتراض و تجمع معلمان رسمی درتهران به عدم دریافت هفت ماه حقوق

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۱/۲۴-اعتراض و تجمع معلمان رسمی درتهران به عدم دریافت هفت ماه حقوق  

امروز سه شنبه۲۴بهمن جمعی از معلمان رسمی که ۷ ماه حقوق دریافت نکرده اند؛ همراه با معلمان حق التدریسی که ۱۰ ماه حقوق طلبکارند و معلمان قراردادی که سه ماه حقوق آنها پرداخت نشده است؛ دست به تجمع و اعتراض زدند.
آنان خواستار پرداخت معوقات حقوق خود هستند.
این معلمان بادر دست داشتن پلاکاردهایی مطالبات خود را خواستار شده بودند

تاحقمو نگیرم از پا نمی نشینم
حق التدریس ؛ نه تبصره ؛‌ نه آزمون

شایان ذکر است که معلمان کشور که یکی از اقشار زحمت کش می باشند باید که از بهترین تسهیلات برخوردا ر باشند زیرا که پرورش نسل جدید توسط این قشر صورت میگیرد اما در ایران تحت ستم ؛ معلمان نه تنها از هیچ مزایایی برخوردارنیستند بلکه همواره با هر اعتراض و تجمعی مورد ضرب وشتم و حسابرسی نیروهای امنیتی قرار گرفته اند
همچنانکه آقای اسماعیل عبدی عضو کانون صنفی معلمان دراعتراض به وضعیت دانش آموزان در مدرسه که از محرومین اجتماعی بودند به زندان محکوم شد واکنون نیز دوران محکومیت خود را میگذراند
ایضا آقای رسول بداغی نیز بمدت هفت سال ازبهترین روزهای زندگی خودش را پشت میله های زندان گذراند زیرا که مخالف سیاستهای ضد مردمی جمهوری اسلامی بود .
وضعیت معیشتی و صنفی معلمان ایرانی درسطح جهان ازپایین ترین پوزیتو برخوردار است و مطلقا با کشورهای درحال توسعه همخوانی ندارد .
اینک نیز در این تجمع معلمان چیزی به جز حقوق واقعی خود را نمی خواهند .

تجمع معلمان تهران در اعتراض به عدم دریافت هفت ماه حقوق
تجمع معلمان تهران در اعتراض به عدم دریافت هفت ماه حقوق

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید