اعتراض وتجمع دانشجویان دانشگاه هنرتهران نسب به صدوراحکام ظالمانه سنگین

0
833

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۷/۱۷-اعتراض وتجمع دانشجویان دانشگاه هنرتهران نسب به صدوراحکام ظالمانه سنگین

اعتراض وتجمع دانشجویان دانشگاه هنرتهران نسب به صدوراحکام ظالمانه سنگین
صبح امروز ۱۷مهر ۹۷ دانشجویان دانشگاه هنر دانشگاه تهران پیرامون بازداشت و صدور احکام سنگین ظالمانه برای دانشجویان تجمع اعتراضی کردند.
دانشجویان دانشگاه هنر درحالی که پلاکاردهایی دردست داشتند برروی درب فلزی دانشگاه می کوبیدند.
جای دانشگاه زندان نیست
دانشجوی زندانی آزاد باید گردد.

گفتنی است که دانشجویان دانشگاه های سراسرکشور پس ازبازداشت دانشجویان در قیام سراسری دیماه ۹۶ اعتراضات گسترده و سلسله واری را راه انداخته و مخالفتشان را علیه این احکام ضد مردمی ودانشجویی ابراز داشتند

دانشگاه های علامه طباطبای

دانشگاه علم وصنعت

دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهارن

دانشگاه روانشناسی دانشگاه تهران

دانشگاه نوشیروانی بابل

دانشگاه خواجه نصیرطوسی

دانشگاه امیرکبیر

طی تجمعاتی اعتراضاتشان را نشان دادند

اعتراض وتجمع دانشجویان دانشگاه هنرتهران نسب به صدوراحکام ظالمانه سنگین

راه حل چیست؟

راه حل در دست جایگزین دمکراتیک این رژیم، شورای ملی مقاومت ایران است. راه حل در دست نسلی است که در همین مسیر با شعار سرنگونی برخاسته است.

دانشگاه هنرتهران
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید