اعتراض شورای صنفی دانشگاه نوشیروانی به آیین نامه جدید آموزشی

0
531
اعتراض شورای صنفی دانشگاه نوشیروانی
اعتراض شورای صنفی دانشگاه نوشیروانی به آیین نامه جدید آموزشی

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۱/۶-اعتراض شورای صنفی دانشگاه نوشیروانی به آیین نامه جدید آموزشی

اعتراض شورای صنفی دانشگاه نوشیروانی به آیین نامه جدید آموزشی
ابلاغ آیین‌نامه‌ی جدید آموزشی از جانب وزارت علوم، موجی از اعتراض را در جامعه دانشجویی کشور ایجاد کرد.

مطابق تبصره‌ی ماده ۵ این آیین‌نامه، «دانشجوی مشمول آموزش رایگان، در صورت حذف غیرموجه درس به تشخیص دانشگاه یا به دست نیاوردن نمره قبولی در هر درس، برای انتخاب مجدد همان درس یا درس جایگزین آن، موظف به پرداخت هزینه درس مطابق تعرفه مصوب هیئت امنای دانشگاه است.»

معاون آموزشی دانشگاه در صحبت‌های خود که در کانال بسیج دانشجویی انتشار یافته، استدلال می‌کند که «کشور دارد هزینه‌ی زیادی برای ارائه دروس می‌کند و چون آموزش رایگان است، دانشجویان بی‌خیالند و قدر و ارزشش را نمی‌دانند.»

دانشجویان می گویند آقای نوایی نیا‍!
بر پایه‌ی کدام مستندات به چنین نتیجه‌گیری خام و بی‌اساسی رسیده‌اید؟

آنچه شور و عطش آموختن را در دانشجو از بین می‌برد، آموزش رایگان است یا ضعف دانشگاه در ارائه و آموزش مباحث متناسب با نیاز حال و آینده‌ی جامعه؟

کدام پژوهش جامع و مستدل آماری در این تصمیم دخیل شده است؟

اصلاً بودجه‌ای که تاکنون صرف ارائه دروس می‌شد قرار است بعد از این صرف چه شود؟
بهبود کیفیت خدمات آموزشی؟! 🙂

یا که باید با بخش دیگری از بودجه آموزشی هم برای همیشه خداحافظی کنیم؟

پولی‌سازی آموزش اگر موجب ایجاد انگیزه می‌شد، وضعیت دانشگاه آزاد چنین نبود!

روشن است که عطش سیاست‌گذاران در افزودن به سرمایه شان، چه آن‌ را با توجیهات فریبنده نشان دهند یا بی‌پرده اعلامش کنند، بر عملکرد علمی دانشجوی متمولی که دغدغه‌ی تامین معاش ندارد تاثیر نداشته و صرفاً موجب حذف دانشجویان فرودست و کم‌برخوردار از چرخه‌ی علم‌آموزی کشور می‌شود و متعاقباً بر شکاف طبقاتی، نابرابری و چندپارگی جامعه می‌افزاید.

وضع قوانینی از این دست، نه تنها در تضاد کامل با اصل سی‌ام قانون اساسی مبنی بر وظیفه‌ی دولت در تسهیل و تعمیم آموزش عالی‌ست بلکه با تکلیف ذاتی حاکمیت در ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی برای تمامی اقشار جامعه نیز در تضاد است.

تداوم تجاری‌سازی و نگاه کالایی به آموزش که می‌توان نمود آن را به روشنی در آیین‌نامه‌ی جدید آموزشی وزارت علوم و البته سیاست کاهش پیوسته‌ی سنوات رایگان تحصیلی نظاره کرد، نتیجه‌ای جز فشار بر دانشجویان فرودست که بعضاً همین حالا هم بر اثر وضعیت نامطلوب اقتصادی، به ناچار مجبور به اشتغال پاره‌وقت و یا فصلی شده‌اند ندارد و بیانگر بی‌اعتنایی سیاست‌گذاران آموزشی و آمرانشان به خواست جامعه دانشجویی در صیانت از حق برخورداری از آموزش رایگان برای تمامی شهروندان است.

شورای صنفی دانشگاه صنعتی نوشیروانی به عنوان نهاد مستقل برآمده از رای دانشجویان، ضمن اعلام شدیدترین اعتراض خود نسبت به آیین‌نامه جدید آموزشی و به طور خاص تبصره ماده‌ی ۵ این آیین‌نامه، هیئت امنای دانشگاه‌های مازندران و شخص وزیر علوم را به عنوان رئیس این هیئت، از تبعات چنین تصمیم بحران‌ساز و معضل‌آفرینی بیم می‌دهد و به طور مشخص، خواستار تجدیدنظر در آیین‌نامه و لغو هرگونه قانون و تبصره‌ایست که حق اساسی آموزش رایگان برای تمامی شهروندان را نادیده می‌گیرد.

براندازی وظیفه دانشجویان

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید