اعتراض دانشجویان نسبت به احکام سنگین قضایی منجربه لغوامتحانات شد

0
756
اعتراض دانشجویان
اعتراض دانشجویان نسبت به احکام سنگین قضایی منجربه لغوامتحانات شد

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۲۸-اعتراض دانشجویان نسبت به احکام سنگین قضایی منجر به لغوامتحانات شد

تجمع دانشجویی در حمایت از لغو احکام قضایی دانشجویان

درپی احکام سنگین صادره برای تعدادی از دانشجویان ؛ بازداشت شده دانشگاه تهران در قیام سراسری دیماه ۹۶ ؛
دانشجویان دانشگاه تهران در روز ۲۷ خرداد ۹۷ به صدور ظالمانه این احکام اعتراض کرده و امتحانات را لغو کردند

یکی از دانشجویان گفت:« تجمع در اعتراض به برخورد امنیتی با دانشجویان و صدور احکام قضایی سنگین برای آنها صورت گرفته است، دانشجویان در این تجمع قصد دارند بحث “عدم شرکت در امتحانات به نشانه اعتراض به احکام قضایی سنگین” برای برخی دانشجویان را به بحث بگذارند.»
این دانشجو ادامه داد :
اعتراض اگر به شکل منسجم و در قالب یک کنش مدنی بروز داده شود، به مثابه اهرمی خواهد بود که مسئولان را وادار به پیگیری از نهادهای ذیربط در این مورد به‌خصوص می‌کند.
این فارغ التحصیل مقطع ارشد رشته جامعه شناسی ادامه داد :
« چنانچه دانشجویان بتوانند به شکل صنفی و منسجم دیگران را متقاعد کنند و اعتراض خود را بدین شکل پیش ببرند، سایر دانشجویان نیز هزینه کمتری متحمل شده و اعتراض آنها نتیجه بخش‌تر خواهد بود.»
درپی این تجمع یکی ازامتحانات نوبت صبح مقطع کارشناسی ارشد این دانشکده لغوشد.
یادآور می شویم که :

درطی روزهای اخیر با موج صدور احکام سنگین برای دانشجویانی هستیم که ؛ درجریان قیام سراسری دیماه بازداشت شدند .
درپی این دستگیری ها گسترده و کور که ازبین دانشجویان مبارز صورت گرفته است ؛ نظام پا به گور با تشکیل دادگاه های بدوی برای تعدادی از این دانشجویان احکام سنگینی صادرکرده است .

علی مظفری دانشجوی دانشگاه تهران ؛ سینا عمران دانشجوی دانشگاه تهران؛‌لیلا حسین زاده دانشجوی دانشگاه تهران؛‌سینا ربیعی دانشجوی دانشگاه تهران شامل این احکام سنگین هستند .

اعتراض دانشجویان نسبت به احکام سنگین قضایی منجر به لغوامتحانات شد
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید