اعتراض دانشجویان دانشگاه علی آبادکتول

0
838
اعتراض دانشجویان دانشگاه علی آبادکتول
اعتراض دانشجویان دانشگاه علی آبادکتول

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۸/۱-اعتراض دانشجویان دانشگاه علی آبادکتول

اعتراض دانشجویان دانشگاه علی آبادکتول
روز سه شنبه۱آبان ۹۷ دانشجویان دانشگاه آزادعلی آباد کتول در استان گلستان، در یک حرکت اعتراضی به بی کیفیتی غذا، سینی‌های غذای خود را از محل سلف تا اتاق رییس دانشگاه روی زمین چیدند.
دانشجویان می گویند:
همه چیز برای نیروهای سرکوبگرخوب است اما برای دانشجویان؛ دانش آموزان ؛معلمان وبقیه اقشارجامعه محنت زده ایران بی کیفیت وگاها هم غیر قابل دسترس این است .
ارمغان حاکمیتی که کباده دین میکشد.

اعتراض دانشجویان دانشگاه علی آبادکتول

شرایط صنفی دانشگاه ها ازشروع سال تحصیلی جدید در دانشگاههای سراسر ایران بسیار پایین می باشد بطوریکه درطی روزهای اخیر  و دانشگاه بجنورد نیز به وضعیت بد سلف سرویسها اعتراض جدی داشتند. دانشگاه های امیرکبیر
 درحالیکه به شیوه های مختلف دانشجویان و خانواده هایشان را نظام ضدمردمی سرکیسه میکند

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید