اعتراض دانشجویان دانشگاه علوم وفناوری مازندران دربهشهر

0
349
اعتراض دانشجویان دانشگاه علوم وفناوری
اعتراض دانشجویان دانشگاه علوم وفناوری مازندران دربهشهر

دانشجو آنلاین۱۳۹۷/۱۲/۱۴-اعتراض دانشجویان دانشگاه علوم وفناوری مازندران دربهشهر

اعتراض دانشجویان دربهشهر
روز سه شنبه ۱۴ اسفند ۹۷ دانشجویان دانشگاه علوم وفناوری مازندران نسبت به اعتراض به وضعیت بسیار بد غذایی سلف؛ با چیدن ظروف غذایشان از سلف تا ساختمان دفتر رییس دانشگاه اعتراض و تجمع کردند.

شایان ذکر است که دانشجویان پرستاری بهشهر نیز در روز ۹ اسفند ماه سال جاری در اعتراض به کیفیت بد غذایی دست به اعتراض زدندگفتنی است که کیفیت بد غذا دراکثر دانشگاه های کشور پایین آمده است بخصوص پس ازگرانی قیمت گوشت این معضل تشدید شده است

دانشگاه رجایی

براندازی از وظایف دانشجویان

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید