اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعت نفت آبادان به وضعیت رفاهی دانشگاه

0
756
اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعت نفت آبادان
اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعت نفت آبادان به وضعیت رفاهی دانشگاه

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۷/۲۲-اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعت نفت آبادان به وضعیت رفاهی دانشگاه

اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعت نفت آبادان به وضعیت رفاهی دانشگاه
دانشجویان دانشگاه صنعت نفت آبادان نسبت به مشکلات فراوان منجمله مشکل انتخاب واحد؛ افت کیفیت غذا؛ کاهش سهمیه تکثیر؛ حذف کار دانشجویی ؛ کندی اینترنت؛ فضای سبز نامناسب، نداشتن بیمه خدمات درمانی و در برهه ای خدمات بسیار محدود بیمه خدمات درمانی که درواقع تنها شامل ویزیت رایگان پزشک عمومی می شد ، مشکلات اساسی سیستم تهویه، کمبود صندلی و همچنین وجود صندلی های معیوب در سالن های مطالعه و خوابگاه ها و مشکلات کوچک و بزرگ اعتراض داشته و دارند
دانشجویان می گویند:
اما با شروع سال تحصیلی جدید با مشکلات جدیدتری نیز مواجه شده اند
افت شدید کیفیت غذا و حذف دورچین ها و حذف برخی غذاهای اصلی از منوی دانشجو، ممنوعیت توزیع غذا با ظروف یکبار مصرف، تعطیلی بوفه ی دانشکده
واخیر با نامه ای ازسوی وزارت نفت مواجه شده ایم که از کاهش هزینه هاگفته اند که شامل موارد زیر است:
که به کاهش هزینه های اداری، همایش ها، کنفرانس ها، سمینار ها، چاپ نشریات، امور فرهنگی، آموزش و امور ورزشی می توان اشاره کرد .
با وجود این محدودیت ها دیگر نمی توان دانشگاه را به عنوان مرکزی جهت آموزش و پرورش افراد به منظور ورود به جامعه و محیط کار دانست، چرا که مسئولین محترم تسهیلات آموزشی را کالا تلقی کرده و با این منطق تورم موجود در بازار را تاثیر گذار در نحوه ی ارائه این تسهیلات میدانند بنابراین مسئله کالایی سازی تسهیلات آموزشی با اصل آموزش رایگان و همگانی در تضاد می باشد.
در این میان مسئولین دانشگاه نه تنها واکنشی نسبت به کاهش بودجه نداشته اند بلکه با کاهش هزینه ها و حذف و کاهش خدمات دانشجویی تنها به فکر اجرای نظرات رئیسانشان می باشند.

اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعت نفت آبادان
شایان ذکر است که:
مشکلات صنفی و رفاهی دانشگاه های کل کشور ا زمعضلاتی است که تمامی دانشجویان کشور با آن چنگ درچنگ هستند و دانشگاه ها
یکی پس از دیگری نسبت به این مساله اعتراضاتشان را اعلام کرده اند.
دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه ملی (بهشتی) درحال حاضر درگیر موضوع تخلیه خوابگاه می باشد و از روز ۱۹مهردراعتراض به قطع کردن آب و برق و گاز دانشگاه با حراست در جدال هستند.
دانشجویان دانشگاه بیرجند نسبت به گرانی غذاهای دانشگاه وبی کیفیتی آن دراعتراض هستند.
دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس نسبت به کندی اینترنت و بدی غذاها دراعتراض هستند.

معضلات و مشکلات دانشجویان از چالشهای عظیم نظام عقب مانده ای است که توان حل مسائل اجتماعی؛ منجمله دانشجویان را ندارد.
راه حل تنها اعتراض و برشوریدن علیه این همه نابرابری و ستم واست که ماحصل غارتگری و چپاول باندهایی است که درهرم قدرت می باشند.

اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعت نفت آبادان
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید