اعتراض دانشجویان دانشگاه شیراز به پولی سازی دانشگاه ها

0
897
اعتراض دانشجویان دانشگاه شیراز
اعتراض دانشجویان دانشگاه شیراز به پولی سازی دانشگاه ها

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۷/۲۳-اعتراض دانشجویان دانشگاه شیراز به پولی سازی دانشگاه ها

اعتراض دانشجویان دانشگاه شیراز به پولی سازی دانشگاه ها
درروز ۲۳مهرماه۹۷ دانشجویان دانشگاه شیراز در اعتراض به پولی سازی دانشگاه ها درمقابل ساختمان مدیریت تحصن کردند.
گفتنی است که از شروع سال تحصیلی جدید دانشگاه های مختلف کشور در اعتراض به پولی سازی و خصوصی سازی تجمع کرده اند.
دانشجویان دانشگاه تهران ازسوم شهریور سال جاری در اعتراض به هزینه های اجباری دروس جبرانی بمدت یک هفته تجمع داشتند.

بیشتر بدانیم

پولی سازی و خصوصی سازی از مشکلات عمده دانشجویان با دانشگاه است

 یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ماه؛ دانشجویان دانشگاه تبریز در اعتراض به پولی شدن دانشگاه و پیگیری مطالبات صنفی خود که بی پاسخ مانده است؛ دست به تجمع اعتراضی زدند.
گفتنی است که پولی سازی دانشگاه ها ازسیاستهای نظام حاکم است ؛ خصوصی سازی و پولی سازی بازار آموزش فرادستان اقتصادی را از سایرین جدا می کند.

دانشجویان دانشگاه ارومیه در۱۸اردیبهشت ۹۷ نسبت به پولی سازی دانشگاه ها اعتراض کردند

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید