اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران نسبت به حضور عباس آخوندی در دانشگاه

0
547
اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران
اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران نسبت به حضور عباس آخوندی در دانشگاه

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۹/۱۲-اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران نسبت به حضور عباس آخوندی در دانشگاه

اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران نسبت به حضور عباس آخوندی در دانشگاه
آخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی امروز ۱۲آذر ۹۷ که جهت افتتاح تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
به این دانشکده رفته بود با اعترض شدید دانشجویان روبرو شد.
دانشجویان از او درمورد مسکن مهر و به نتیجه نرسیدن آن سوال کردند اما هیچ پاسخی نشنیدند.
یکی از دانشجویان گفت: امیدوارم به جای این نگاه کردن ها حرفی داشته باشید
دمکراسی یعنی رسیدگی به خواستها ونیازهای مردم ما احساس حقارت میکنیم
درنهایت هم آخوندی درکمال بی تفاوتی محل را ترک کرد.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید