اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران-جنوب به فساد حاکم در دانشگاه

0
1403
اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به فساد حاکم در دانشگاه
اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به فساد حاکم در دانشگاه

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۱-اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به فساد حاکم در دانشگاه

اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به فساد حاکم در دانشگاه

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران

روز دوشنبه۳۱اردیبهشت۹۷ دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به فساد اداری حاکم بر دانشگاه و دیگر مشکلات صنفی در محل دانشگاه تجمع کردند و خواستار رسیدگی به این وضعیت شدند.

دانشجویان دراین تجمع پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود:

حقوق یک دانشجو امکانات کافی کو ؟

اعتراضات صنفی

شورای صنفی نداریم

تدبیر این ریاست علم است یا تجارت؟

اساتید تحمیلی نمی خواهیم

تجهیزات کارگاهی نداریم

دانشگاه فروشی تا به کی

پارکینگ نداریم

آموزش با  کیفیت نداریم

بیشتربدانیم:

واقعیت این است که دانشگاه نیز درایران مانند همه ارگانهایی است ؛ که زیر چپاول وغارت هرم قدرت هستند

اکثر روسای دانشگاه ها که از سردار پاسداران سپاه می باشند دارای دانشگاه های غیر انتفاعی می باشند .

و در عمل پول بگیر و مدرک بده با کمترین استاندارهای آموزشی می باشند .

در بحث پولی سازی دانشگاهها هم همین خط حاکم است بنابراین تا می توانند به دانشجویان فشار می آورند و به طرق مختلف دانشجویان بایدهزینه های سنگینی در دانشگاه های دولتی بپردازند .

از این رو روز به روز کیفیت سرویس دهی در دانشگاه های دولتی بشدت نزول کرده است و دانشجویان  از شروع سال جدید در اعتراضات گسترده ای نسبت به بی کیفیتی غذا ؛ نداشتن خوابگاههای مناسب ؛ همچنین کاهش سنوات دانشجویی داشته اند .

اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران به فساد حاکم در دانشگاه

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید