اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد تهران _مرکز نسبت به لاینحل ماندن مشکلاتشان

0
1115
اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد تهران
اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد تهران _مرکز نسبت به لاینحل ماندن مشکلاتشان

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۳/۲-اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد تهران مرکز نسبت به لاینحل ماندن مشکلاتشان

 تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران مرکز

روز چهارشنبه۲ خرداد ۹۷ دانشجویان دانشگاه آزاد تهران مرکز در اعتراض به عدم رسیدگی به خواسته هایشان و فشار های کارگزاران رژیم در این دانشگاه دست به تجمع اعتراضی زدند.

بیشتر بدانیم:

شایان ذکر است که اعتراضات دانشجویان در ۲ماهه اول سال جدید گسترش چشمگیری داشته است زیرا که دانشجویان علی رغم اعتراضاتی که تاکنون داشته اند اما هیچ پاسخگویی نسبت به معضلاتش نبوده است

به نمونه های اعتراض دانشجویان دردوماهه اخیر اشاره میکنیم:

اعتراض دانشجویان دانشگاه تهران-جنوب به فساد حاکم در دانشگاه در اول خرداد ۹۷

اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعتی اراک نسبت به عدم پاسخگویی به مشکلات شان در ۲۵ اردیبهشت ۹۷

اعتراض دانشجویان دانشگاه اردکان یزد نسبت به وضعیت صنفی در دانشگاه ها در ۲۵اردیبهشت ۹۷

اعتراض دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه در۲۵ اردیبهشت ۹۷

دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه در اعتراض به پولی سازی آموزش، کاهش سنوات مجاز، وضعیت نا مناسب رفاهی و آموزشی تجمع کردند.

دانشجویان شعار می دادند :

«تلاش مسئولان، سرکوب دانشجویان»

«دانشجو بیکاره ؛پول از جابیاره»

«آموزش رایگان؛ خواسته زحمتکشان »

دانشجویان دانشگاه سهند در روز ۲۴اردیبهشت ۹۷ تبریزاعلام کردنددرصورت عدم پاسخگویی به خواسته هایشان به تحصن نامحدود دست می زنند

اعتراض دانشجویان دانشگاه بناب به پرداخت شهریه های زورکی درتاریخ ۲۴اردیبهشت ۹۷

و ده ها اعتراض دیگر که همچنان ادامه دارد .

دانشجویان اعلام کرده اند که از اعتراضاتشان کوتاه نیامده و تا حصول خواسته هایشان ادامه خواهندداد.

اعتراض دانشجویان دانشگاه آزاد تهران

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید