اعتراض بیش از ۷۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه قزوین به سیاستهای آموزشی

0
712
سیاستهای آموزشی
اعتراض بیش از ۷۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه قزوین به سیاستهای آموزشی

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۲/۱۳-اعتراض بیش از ۷۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه قزوین به سیاستهای آموزشی

روز یک شنبه۱۳اسفند۹۶  بیش از ۷۰۰ نفر از دانشجویان قزوین با امضا کردن طوماری به سیاستهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی قزوین اعتراض کردند.

 شایان ذکر است که درسراسر ایران دانشجویان با معضلاتی به نام شیوه آموزش و سیاستهای آموزشی مواجه هستند ودر این زمینه اعتراضات گسترده ای نیز انجام داده اند .

بیشتر بدانیم :

دانشجویان دانشگاه بهشتی ملی سابق به اخذشهریه اعتراض کرده و تجمع داشتند

دانشجویان دانشگاه بهشتی ملی سابق روزپنج شنبه۲۳آذر ۹۶ دانشجویان دانشگاه ملی در اعتراض به اخذ شهریه برای دروس جبرانی تجمع کردند

دانشجویان شعارمیدادند:

آزاد بهشتی پیوندتان مبارک

ما منتظر ریاست هستیم ، هیچ جا نمیریم ، همینجا هستیم

و دانشجویان منتظر حضور ریاست دانشگاه برای پاسخگویی به مطالبات شان بودند

اعتراض دانشجویان دانشگاه شهر کرد به غذای بی‌کیفیت

روز سه‌شنبه۸اسفندماه۹۶ دانشجویان دانشگاه شهر کرد در اعتراض به کیفیت غذا؛ ظروف غذای خود را در محوطه چیدند و از خوردن آن خودداری کردند.

لازم به ذکر است که مشکلات صنفی دانشجویان ریشه در شیوه وسبک کار وزارت آموزش عالی می باشد .

روز جمعه ۱۰آذر ۹۶ دانشجویان خوابگاه پردیس خواجه نصیر به کم اهمیت بودن جانشان در پی زلزله و بی توجهی مسئولین مربوطه دست به اعتراض زدند.

موضوع عدم امنیت جانی یکی از مهمترین معضلات دانشجویان کشوراست بخصوص در خوابگاههای دانشجویی

دانشجویان دختر امنیت کافی ندارند وتاکنون بارها درخوابگاهها با حوادثی مواجه بودند که امنیت آنان را تهدید کرده است .

روز جمعه ۱۰آذر ۹۶ دانشجویان خوابگاه پردیس خواجه نصیر به کم اهمیت بودن جانشان در پی زلزله و بی توجهی مسئولین مربوطه دست به اعتراض زدند.

موضوع عدم امنیت جانی یکی از مهمترین معضلات دانشجویان کشوراست بخصوص در خوابگاههای دانشجویی

دانشجویان دختر امنیت کافی ندارند وتاکنون بارها درخوابگاهها با حوادثی مواجه بودند که امنیت آنان را تهدید کرده است .

 بله ؛‌ اینها نمونه هایی از مشکلات و درگیریهای دانشجویان است که پاسخ ناگرفته مانده است و با هر اعتراضی نیز همچنان ادامه دارد .

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید