اعتراضات و حرکتهای دانشجویی درشش ماهه دوم سال ۹۷

0
644

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۱/۲-اعتراضات و حرکتهای دانشجویی درشش ماهه دوم سال ۹۷

اعتراضات و حرکتهای دانشجویی درشش ماهه دوم سال ۹۷

درشش ماهه دوم سال ۹۷ بیش از ۲۰۰ اعتراض دانشجویی صورت گرفت که درمقایسه با سال گذشته ۲ برابر شده است.

دانشجویان در مهرماه ۴۰ رشته حرکت اعتراضی داشتند

دانشجویان در آبان ماه سال ۵۰ رشته حرکت اعتراضی داشتند

دانشجویان در آذرماه بیش از ۶۰تجمع و حرکت اعتراضی داشتند

دانشجویان در دیماه بیش از ۲۰ اعتراض داشتند

دانشجویان دربهمن ماه بیش از ۱۵ حرکت اعتراضی داشتند

دانشجویان در اسفند ماه بیش از ۳۰ تجمع و حرکت اعتراضی داشتند

بواقع که سال  گذشته درایران زمین سال قیام وخیزش های اجتماعی بودو در این میان دانشجویان جایگاه ویژه‌ای داشته و دارند؛ چرا؟ به پدیده شگفتی می رسیم و آن هراس نظام از قشرعظیم دانشجویان می باشد.ارگانهای سرکوب اساسا اصلی ترین موضوع کارشان را به دانشجو اختصاص داده اند.درشروع انقلاب ضد سلطنتی و اولین بهار آزادی این دانشگاه بود که در برابر کودتای فرهنگی قد برافراشت.

دانشجو و دانشگاه در این سالیان همواره در زیر انواع اقدامات آشکار و پنهان ارگان‌های سرکوبگر اطلاعاتی بوده است و در راس همه اقدامات؛  باید از باند کثیف اصلاحات و جنبش بی هزینگی که تماما ساخته و پرداخته ارگان‌های اطلاعاتی رژیم بود؛ یاد کنیم و تردیدی نیست که در غفلت ما؛ ضربات سخت و سنگینی به این جنبش وارد کرد.درتمامی این سالها نظام فرتوت تلاش کرد جنبش دانشجویی را دفن کند و به صراحت تمام اعلام کرد که ما در ایران دیگر چیزی به اسم جنبش دانشجویی نداریم و اگر هم چیزی هست؛ حرکات دانشجویی است! ولی آیا موفق شد؟ آنها نتوانستند این جنبش را خفه کنند؛ نتوانستند دانشجویان را به یک قشر صنفی تبدیل کرده و روح شورشی را در آنها خفه کنند؛ دانشجویان با شعار تاریخی خود در قیام۹۶ «اصلاح طلب؛ اصول گرا دیگه تمامه ماجرا» آغازی مجدد برای احیای این جنبش داشتند.زیراکه سال ۹۸ و سال سرنوشت! پیش روی ماست از این فرصت تاریخی و ازاین پنجره ای که رو به آزادی باز شده است باهمه توش و توان باید حق حاکمیت یک ملت بعد از گذشت یک قرن! به آن باز پس گرفته شود.

از این رو سال ۹۸ سال بازگرداندن جنبش دانشجویی به مقام پیشتازی خود درمسیر قیام و انقلاب است.

اعتراضات و حرکتهای دانشجویی
اعتراضات و حرکتهای دانشجویی درشش ماهه دوم سال ۹۷

نخست به حرکتهای سیاسی دانشجویان درشش ماهه دوم سال تحصیلی ۹۷ می پردازیم.

دانشجویان در طی شش ماه گذشته بیش از ۵۰ حرکت سیاسی داشتند که از جمله آن می توان

-اعتراض به صدور احکام ظالمانه به دانشجویان دستگیر شده در قیام دیماه ۹۶

– اعتراض به حضور روحانی در دانشگاه به مناسبت سال تحصیلی و درخواست مذاکره رودررو باهمه دانشجویان

– اعتراضات  دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد از عمده تجمعات دانشجویان بود نزدیک به ۲۲هزار دانشجو ازکلاسهای درس بازمانده و به آنهاگفته شد که نمیتوانید درس بخوانید وبا وجودیکه دانشجویان هزینه کرده بودند وشهریه پرداخته و الزامات تهیه کرده بودند

-دانشجویان معترض علوم پزشکی درروز۲۵مهر ۹۷ دراعتراض به علت اختلال روند پذیرش شان تجمع کردندو این رشته اعتراضات تا ۳۰ دیماه همچنان ادامه داشت  که همواره در گروهای ۶۰ تا ۱۵۰ نفره مقابل مجلس نظام تجمع می کردند اما کماکان پاسخی برای مطالباتشان نگرفتند.
-در۵آبان ۹۷ دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل نسبت به کارشکنی های کارگزاران دانشگاه مبادرت به امضا گیری از ۱۴۰۰دانشجوکردند.

اعتراض به کشتار کولبران

اعتراض به دستگیری کارگران و ندادن حقوق کارگران و حمایت از اعتراضات کارگران

اعتراض به تبعیض جنسیتی در دانشگاه ها

اعتراض به شیوه آزمون گیری از دانشجویان و فارغ التحصیلان حقوق

اعتراض به بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه حقوق ونداشتن آینده شغلی

اعتراض یک دانشجوی رشته علوم سیاسی سبزوار به غارت گری و چپاول سران نظام از خامنه گرفته تا اقا زاده ها

اعتراض دانشجویان دانشگاه کردستان به حرفهای زیبا کلام که کردستان نمی تواند سخنی از استقلال بزند

اعتراض به داشتن دانشجویان زندانی سیاسی و خواستار آزادی آنان شدن

اعتراض به واگذاری پالایشگاه کرمانشاه با ۳۶۰۰امضا ی دانشجویان

اعتراضات گسترده دانشجویان در ایام ۱۶ آ‌ذر «روز دانشجو»

دانشجویان هنر دانشگاه تهران در روز ۱۷ مهر ۹۷ دراعتراض به احکام سنگین قضایی و ظالمانه تجمع اعتراضی کردند.

درتاریخ ۲۲مهر ۹۷ دانشجویان دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران همزمان باحضور روحانی دردانشگاه تجمع اعتراضی کردند

یک دانشجوی دخترروبه روحانی: رئیس جمهور باید رودررو با دانشجویان بنشیند و صحبتهای آنها را بشنود

.دانشجویان در اعتراض به نداشتن تریبون و عدم حضور تشکلهای دانشجویی در جلسه سخنرانی روحانی و برگزاری

جلسه پشت درهای بسته؛ اعتراض داشتند.

در ۲۱آبان ۹۷ دانشجویان دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی نسبت به کشتار کولبران اعتراض کردند.

صبح سه شنبه ۱۳ آذر ماه، جمع زیادی از دانشجویان در دانشگاه پلی تکنیک در تهران، در حمایت از کارگران فولاد اهواز و مطالبات آنها دست به تجمع و اعتراض زدند.

دانشجویان شعار می دادند:

کارگر زندانی آزاد باید گردد،

دانشجوی زندانی آزاد باید گردد،

دانشجویان دانشگاه علامه، صبح روز پنجشنبه ۱۵ آذر ۹۷برنامه ای به مناسبت ۱۶آذر برگزار کردند،
آنها با نوشتن تراکتهایی اعتراض خود را نسبت به حذف اساتید شان نشان داده و از جمله روی تراکتهایشان نوشتند:

دانشجوی زندانی آزاد باید گردد

دانشگاه پادگان نیست

۲۴ستاره دانشجونشان افتخاره

۱۷آذر ۹۷ دانشجویان دانشکده مهندسی و کامپیوتر دانشگاه سمنان به مناسبت روز دانشجو تریبون آزاد داشتند.
یکی از دانشجویان هنگام سخنرانی گفت:
وقتی هیچ تریبونی وجود نداره تا مردم حرفهایشان را بزنند؛ جنبش دانشجویی باید صدای اقشارضعیف باشد.

دانشجویان دانشکده برق و کامپیوتر در دانشگاه نوشیروانی بابل تجمع کرده وعکسهایی از شهید بهنود رمضانی دانشجوی ترم دوم رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل که درچهارشنبه سوری سال ۸۹ بدست نیروهای بسیج درمیدان نارمک تهران کشته شد دردست داشتند.
واکنش شدید دانشجویان دانشگاه کردستان به سخنان زیباکلام

زیبا کلام درروز۲۰آذر ۹۷ طی سخنانی گفت:

با تثبیت دمکراسی در ایران اندیشه استقلال‌طلبانه در کردستان جایگاهی نخواهد داشت و هیچ قومی خواستار جدایی از ایران نخواهد بود و باید در این راستا تلاش کنیم.

درپی این سخنان دانشجویان بشدت انتقاد کرده و “استقلال کردستان را تنها راه تحقق خواسته‌های ملت کُرد” دانستند.

خروش دانشجویان بخصوص درآذرماه  ودرروزهای ۱۲تا ۱۶ آذر اوج دیگری گرفت که بالغ بر ۴۰ اعتراض دانشجویی درسراسر کشور بود.

صبح سه شنبه ۱۳ آذر ماه، جمع زیادی از دانشجویان در دانشگاه پلی تکنیک در تهران، در حمایت از کارگران فولاد اهواز و مطالبات آنها دست به تجمع و اعتراض زدند.

دانشجویان شعار می دادند:

کارگر زندانی آزاد باید گردد،

دانشجوی زندانی آزاد باید گردد،

دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک یا امیرکیبر صبح سه شنبه ۱۳ آذر ماه، در حمایت از کارگران فولاد اهواز و مطالبات آنها دست به تجمع و اعتراض زدند.

دراین تجمع بسیجیان مزدور و وحشی با دانشجویان درگیر شدند

دانشجویان شعار می دادند:

توپ تانک مسلسل دیگر اثر ندارد

محمد حبیبی آزاد باید گردد

اعتراض دانشجویان  به خصوصی سازی دانشگاه ها

دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در۷آبان ۹۷دراعتراض به پولی سازی؛نامه ای به رییس دانشگاه نوشتند: کارد به استخوانمان رسیده است وخواستار رسیدگی به کمبودهای دانشگاه شدند.

دانشجویان دانشگاه بین المللی قزوین در اعتراض به عدم پاسخگویی به معضلاتشان در ۱۰آبان ۹۷برای هیئت امنای دانشگاه نوشتند: کارد را بیش از این به استخوان نرسانید که دیگر اجازه نخواهیم داد.

دانشجویان دانشگاه نوشیروانی در۱۰آبان ۹۷ شعارداده و گفتند :

اعتراض شوراهای صنفی دانشگاه های علوم پزشکی به خصوصی سازی علوم پزشکی ۱۶دیماه۹۷

درپی اعتراضات گسترده دانشجویی نسبت به خصوصی سازی دانشگاه علوم پزشکی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران استعفا کرد۱۶ دیماه ۹۷

۶۰۰تشکل دانشجویی درنامه ای به روحانی اعتراضشان را نسبت به خصوصی سازی آموزش عالی اعلام کردند .

۲۲دیماه ۹۷ عده ای از دانشجویان دانشگاه شیراز در اعتراض به ابلاغ آیین نامه ایجاد مراکز آموزشی خصوصی برروی پلکان ساختمان مرکزی دانشگاه تجمع کردند.

اعتراضات صنفی دانشجویان درطی شش ماه دوم سال ۹۷

اعتراضات صنفی دانشجویان درشش ماهه دوم سال ۹۷ حول  شهریه گزاف و زورکی؛ کاهش سنوات

؛ خوابگاه و واژگون شدن اتوبوس دانشجویان در دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزادو کشته شدن ۸ دانشجو بود.

درروزهای ۴ و ۵ مهر ۹۷ دانشجویان دانشگاه تهران دراعتراض به شهریه های جبرانی تجمع کردندو این تجمع تا ۱۰ مهرماه ادامه داشت.
و از اینکه دانشگاه با افزودن شهریه ها می خواهد کمبود مالی دانشگاه راجبران کندشاکی هستند.

۲۱۰۰دانشجوی کردستان در۲ آذر با ارسال نامه ای برای رئیس دانشگاه خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند که در۱۸محور تنظیم شده بود ازجمله : کاهش سنوات دانشجویی

در۲۳آبان ۹۷ دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در نامه ای به هییت امنای دانشگاه درخصوص کاهش سنوات دانشجویی اعتراضاتشان را اعلام داشتندو نوشتند

١- افزایش سنوات رایگان آموزشی و رفاهی مقطع کارشناسی به ۹ نیمسال و مقطع دکتری به ۱۰ نیمسال و عدم اخذ جریمه به علت دیرکرد خارج از اختیار دانشجو تا نیمسال ۱۱

٢- افزایش مهلت دفاع از پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد تا پایان فروردین ماه نیمسال ششم تحصیلی، بدون کسر نمره

تجمع دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه بهشتی  برسر تخلیه خوابگاه هایشان درتاریخ ۷ مهر ۹۷که  منجر به درگیری با حراست ومصدوم شدن ۳تن ازدانشجویان شد

کارگزاران دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه ملی بخاطر اینکه دانشجویان خوابگاه را تخلیه کنند از روز پنجشنبه۱۹مهر آب و برق و گاز خوابگاه را قطع کردند.

اعتراض دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران از واژگون شدن اتوبوس حامل دانشجویان که منجر به کشته شدن ۸ دانشجو راننده ویکی سرنشین دیگر که پدر یکی از دانشجویان بود .

این اتوبوس در ۴ دی ماه ۹۷ هنگامیکه اتوبوس تعدادی از دانشجویان را به سمت کتابخانه دانشگاه می آورد دراثر بریدن ترمز اتوبوس واژگون شد که بعدا مشخص شد که این اتوبوس از دور خارج شده بوده است.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو

نظر بدهید