اعتراضات و تجمعات دانشجویی دراردیبهشت ۹۸ اساسا امنیتی بود

0
447
اعتراضات و تجمعات دانشجویی
اعتراضات و تجمعات دانشجویی دراردیبهشت ۹۸ اساسا امنیتی بود

دانشجو آنلاین۱۳۹۸/۳/۱۳-اعتراضات و تجمعات دانشجویی دراردیبهشت ۹۸ اساسا امنیتی بود

اعتراضات و تجمعات دانشجویی دراردیبهشت ۹۸ اساسا امنیتی بود
اعتراضات دانشجویان در اردیبهشت ماه ۹۸ اساسا حول موضوعات امنیتی و بخشی نیز صنفی بود.
اما اعتراضات دانشجویان برسر مسائل امنیتی به سرکوبگران نشان داد که دانشگاه حریم چپاولگران و غارتگران و پاسداران و بسیجیان نیست.

اعتراض شورای صنفی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز نسبت به مصوبه اخذشهریه
دانشجویان دربخشی ازنامه آورده اند:
دراعتراض به پولی سازی تحصیل وبا توجه به اینکه تعهدی در این خصوص ا زدانشجویان مشمول مزایای تحصیل رایگان درحین ثبت نام اخذ نشده است.

دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرطوسی در تهران روز ۹ اردیبهشت ۹۸ تجمع اعتراضی کردند.
درپی درخواست و مطالبات بیش از ۲۲۰۰دانشجو مبنی برکمبودها و معضلات و مشکلات شان و عدم پاسخگویی به این خواسته ها دانشجویان اعلام کرده بودند و خواستار پاسخ گویی شدند.

روز ۱۰ اردیبهشت ۹۸ تعدادی از دانشجو ـ معلمان دانشگاه فرهنگیان درکرمان تجمع اعتراضی برگزار کردند.
این دانشجویان معترض بودند که ۴۵ درصد حقوقشان برای خدمات کسر می شود

روز ۱۱اردیبهشت ۹۸ گردهمایی دانشجویان؛ کارگران و معلمان مقابل مجلس به مناسبت روزجهانی کارگر شکل گرفت اما دریورشی که نیروهای سرکوبگر داشتند ده ها تن از دانشجویان دستگیر شدند که سه تن از آنان به نامهای مرضیه امیری؛ نداناجی و عاطفه رنگ ریز همچنان در زندان اوین هستند.
همچنین خانواده های این بازداشت شدگان در چندین روز پیاپی مقابل شکنجه گاه اوین تجمع اعتراضی داشتند

در روز ۱۸ اردیبهشت ۹۸ اعتراض دانشجویان به بازداشت دانشجوی دانشگاه تهران با #هشتک _مرضیه _امیری کجاست؟
همچنین در ۲۹ اردیبهشت ۹۸ جمعی از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برای آزادی مرضیه امیری تجمع کردند.
مرضیه امیری در روز کارگر مقابل مجلس نظام به همراه تعداد زیادی از فعالان مدنی و دانشجویی دستگیر شده است اکنون پس از ۱۹ که در بازداشت به سر می برد از وضعیت او اطلاعی در دست نیست.تنها اطلاعی که از شرایط این دانشجو و خبرنگار روزنامه شرق در دست می باشد اینکه درسلول انفرادی در زندان اوین بسر می برد.

در روز ۲۱ اردیبهشت ۹۸ اعضای شورای صنفی دانشگاه ملایر نسبت به دخالتهای غیر قانونی حراست و کمیته های انظباطی استعفای خود را بصورت جمعی اعلام کرده و به معاونت دانشجویی دادند.

روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۹۸ دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به اعمال سرکوبگرانه رژیم تحت عنوان آخوند ساخته عفاف و حجاب و اقدامات سرکوبگرانه کمیته انضباطی، دست به یک اعتراض بزرگ زدند.جمعی از دانشجویان در سالن آوینی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران تجمع کردند. در این سالن نیروهای بسیج مانع از خواندن قطعنامه دانشجویان شدند.
در این تجمع بیش از ۲۰۰تن ا زعناصر حزب الهی و پاسدار که اساسا ازبیرون دانشگاه آمده بودند با دانشجویان درگیر شده و آنان را مورد ضرب وشتم قراردادند
اما این سرکوب با شکست مواجه شد زیرا دانشجویان ایستادند و از حق مسلم خود دفاع کردند و نشان دادند که دانشگاه را از لوث وجود عناصر پاسدار و بسیجی پا ک خواهند کرد
در ادامه این اعتراضات دانشگاه های بوشهر؛ کاشان ؛ ملایر؛ گیلان نیز درحمایت از دانشجویان دانشگاه تهران بپا خواستند.
سخنگوی مجاهدین با درود به دانشجویانی که در دانشگاه تهران در برابر یورش مأموران دشمن ضدبشر ایستادگی کردند و آنها را گوشمالی دادند گفت: زمان آن رسیده است که دانشجویان آگاه و انقلابی فضای رخوتی را که رژیم می‌خواهد با سرکوب و اختناق بر دانشگاهها مستولی نماید درهم بشکنند.
سخنگوی مجاهدین افزود: جواب هر تعرض و دست دراز کردن از جانب مأموران و مزدوران دشمن، کوبیدن بی‌محابا در دهان و بر سر و روی آنهاست.
درشب ۲۳ اردیبهشت ۹۸ دانشجویان دانشگاه کاشان درهمبستگی با دانشجویان دانشگاه تهران که دراعتراض به طرح مسخره عفاف و حجاب تجمع گسترده ای داشتند یک تجمع شبانه برگزار کردند.این حرکت نشان ازهمبستگی جنبش دانشجویی و نقش تعیین کننده قشر آگاه و پیشتاز جامعه یعنی دانشجویان می باشد.
درروز سه شنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۸ دانشجویان دانشگاه کاشان در محل سلف سرویس نسبت به بدی کیفیت غذای دانشگاه اعتراض کرده و با شعار دادن مطالباتشان را ابراز کردند.
چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۸ هنگام افطار در دانشگاه سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان دانشجویان این دانشگاه د ر اعتراض به کیفیت بد غذا تمامی سینی های غذای خود روی زمین چیده و ازخوردن غذا امتناع کردند.
درروز شنبه ۲۸اردیبهشت ۹۸ دانشجویان دانشگاه گیلان با دانشجویان دانشگاه تهران که درروز۲۳ اردیبهشت نسبت به راه اندازی گشت های ارشاد و فشارهای بیشتر کمیته انظباطی اعتراض کرده بودند اعلام همبستگی کرده و درحمایت از آنان تجمع کردند.

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید