اعتراضات وتجمعات گسترده معلمان وفرهنگیان درشهرهای مختلف به خشونت گرایید

0
1123
اعتراضات وتجمعات گسترده معلمان
اعتراضات وتجمعات گسترده معلمان وفرهنگیان درشهرهای مختلف به خشونت گرایید

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۲۰-اعتراضات وتجمعات گسترده معلمان وفرهنگیان درشهرهای مختلف به خشونت گرایید

طی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران معلمان امروز در اکثر شهرهای میهن نسبت به وضعیت معیشتی خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.
درتهران تجمع معلمان وفرهنگیان با حمله نیروهای سرکوبگر و بایورش پاسداران به معترضین تعدادی از آنان بازداشت شدند .
معلمین در این تجمع مورد ضرب وشتم قرار گرفتند
معلمین دستگیر شده عبارتنداز:
در این حمله آقایان محمد حبیبى ، رسول بداقی، على زولفى ، محمد حسن پوره، محمد تقى فلاحى و… دستگیر شدند.
وتعدادی از معلمان خصوصا زنان معلم به شدت زخمی شدند.
تجمع سراسری معلمان در شهرهای ایران
تجمع معلمان تهران
تجمع معلمان سقز
تجمع معلمان کرمانشاه
تجمع معلمان مازندران
تجمع معلمان تبریز
تجمع معلمان اصفهان
معلمان اصفهان شعار می دادند
مدیر بی لیاقت نمی خواهیم
حقوق ما ریالیه ؛ هزینه ها دلاریه
اسماعیل عبدی آزاد باید گردد
وزیر بی کفایت نمی خواهیم نمی خواهیم
این تجمع در مقابل آموزش و پرورش کل استان اصفهان انجام شد
تجمع معلمان وفرهنگیان در اکثر شهرها به خشونت گراییده است.

شایان ذکر است که خواسته اصلی معلمان وفرهنگیان آزادی زندانیان سیاسی و معلمان زندانی منجمله اسماعیل عبدی بوده است

اعتراضات وتجمعات گسترده معلمان وفرهنگیان درشهرهای مختلف به خشونت گرایید 
اعتراضات وتجمعات گسترده معلمان
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین
#دانشجو_براندازم

نظر بدهید