اعتراضات دانشجویان کشور در فرورین ماه ۱۳۹۷

0
929
اعتراضات دانشجویان کشور در فرورین ماه ۱۳۹۷
اعتراضات دانشجویان کشور در فرورین ماه ۱۳۹۷

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۱-اعتراضات دانشجویان کشور در فرورین ماه ۱۳۹۷

باشروع سال جدید استارت خیزشها و اعتراضات دانشجویی توسط دانشجویان دانشگاه شیراز زده شد .
روز پنج‌شنبه۲۳فروردین‌ماه۹۷جمعی از دانشجویان دانشگاه شیراز در اعتراض به اخراج یکی از استادان دانشگاه توسط عوامل حکومتی دست به تجمع زدند
دانشجویان شیرازی مطالباتشان را برروی پلاکارد نوشته بودند:
«تلاش و علم و دانش اخراج شده جوابش»
«نه به اخراج مغزها»
دانشجویان دانشگاه شیراز با این اعتراض سیاسی نشان دادند که جنبش دانشجویی درایران نه مرده ونه خاکسترشده است و در سربزنگاه ها پرچم خودش را بر میدارد.
اما از تاریخ ۲۶فروردین درتهران دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس اعتراضات گسترد ه ای را آغازکردند
دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در اعتراض به سیاست گذاری های کارگزاران رده بالای دانشگاه و علی الخصوص معاون دانشجویی،
محمدرضا اصلاحچی تجمع و اعتراض کردند.

دانشجویان خواستار شفافیت در بودجه و هزینه های دانشگاه هستند.
آنها می گویند امکانات و بودجه دانشگاه در اثر سوءمدیریت هئیت رئیسه اتلاف شده و به درستی صرف نمی شود.

دانشجویان همچنین به تخلیه غیرقانونی خوابگاه ها، اجاره امکانات دانشگاه ( سالن ورزشی، استخر و…) به نهادها و اشخاص خارجی و مسائلی از این دست که در اثر همان سوء مدیریت و نگاه تجاری و بنگاه دارانه کارگزاران رژیم در دانشگاه حاصل شده است، اعتراض دارند.

این اعتراضات تا پنج روز ادامه داشت و دانشجویان اعلام کردند درصورت پاسخ نگرفتن به تجمعاتشان ادامه خواهند .
درروزسوم این تجمعات دانشجویان شعار دادند :

صندلی حیا کن معاون رو رها کن

دانشجو برپا خیر، فریاد آر، بغض فروخورده
شعار روز چهارم دانشجویان تربیت مدرس :

مدیربی کفایت ترک محل خدمت

مدیربی کفایت ترک محل خدمت

دانشجوی آواره آسایش هم نداره

دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس تهران درادامه اعتراضات خود خواستار استعفای رییس و معاون دانشگاه شدند

دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس درچهارمین روز اعتراضاتشان مقابل ساختمان مرکزی دانشگاه جمع شدند .
شعارهای دانشجویان نشان دهند ه مشکلات عدیده ای است که دانشجویان با آن چنگ درچنگ هستند .

شعارهای دانشجویان:

«دانشگاه، بنگاه نیست»

«نگاه بازاری به دانشگاه ممنوع»

با سر دادن شعارهایی، در محوطه دانشگاه‌ حرکت کردند.

اما آنچه که حائزاهمیت است استمرار این اعتراضات درراستای حقوقی است که باید به دانشجویان تعلق بگیرد وتا رسیدن به خواسته هایشان از این تجمعات کوتاه نیایند.

اعتراضات دانشجویان کشور در فرورین ماه ۱۳۹۷

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95
#دانشجو_آنلاین

نظر بدهید