اعتراضات دانشجویان سراسر ایران درسال ۲۰۱۷ -قسمت اول

0
729
اعتراضات دانشجويان
اعتراضات دانشجویان سراسر ایران درسال ۲۰۱۷ -قسمت اول

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۱۱-اعتراضات دانشجویان سراسر ایران درسال ۲۰۱۷ -قسمت اول

اعتراضات دانشجویان  سراسر ایران درسال ۲۰۱۷

در سال۲۰۱۷، اعتراضات دانشجویان ۲۴۶مورد بود. این اعتراضات در ۱۰شهر صورت گرفته است.

اعتراضات امسال به جزء مسائل صنفی مانند :

 وضعیت غذایی؛ سرویس ایاب و ذهاب؛ گرمایش کلاسها و خوابگاه؛‌ نبودن خوابگاه؛ کاهش وامهای دانشجویی؛ افزایش شهریه ها و … به مسائل پایه ای ترمانند :

 انتصاب سرپرست جدید دانشگاه؛

دیوارنویسی درخصوص هزینه های تحصیلی؛

 برخوردهای امنیتی در سطح دانشگاهها؛

اعتراض به محرومیتهای تحصیلی اقلیتهای قومی و مذهبی

و … به مسائل سیاسی مانند :

 حمایت از کارگران کارخانه های آذرآب و هپکو اراک؛

معرفی منصور غلامی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم؛

 اعمال سهمیه 5درصدی باصطلاح ایثارگران در آزمون دستیاری و … رسیده است.

امسال 16آذر به نسبت سال قبل با کیفیت و کمیت متفاوتی برگزار شد. دانشجویان به نسبت قبل فعال تر و سیاسی تر بودند.

دردانشگاههای تهران ازجمله دانشگاه تهران؛ فعال تر بودند و در دانشگاه تهران چند برنامه برگزار شد.

 شعارهای دانشجویان سیاسی؛ هماهنگ و یکدست بود. دانشجویان از جلساتی که با حضور نفرات باند غالب و مغلوب هم برگزار شد؛ استفاده کردند و در چند مورد؛ سیاستهای نظام را به نقد کشیدند.

۱۵آذر روز میلاد پیامبر بود ودولت  ۱۵و۱۶و۱۷آذر را تعطیل اعلام کرد. دانشجویان هم برنامه های خود را در دانشگاهها از ۱۳آذر آغاز کردند.

در دانشگاه تهران؛ یک نمایش اعتراضی در صحن دانشگاه اجرا شد که کاملا سیاسی بود.

شعارهای دانشجویان در مراسم مختلف ۱۶آذر به این قرار بود:

 «با سنوات و وامها؛ شدیم برده بانکها»؛

 «یا تهدید و یا احضار؛ ساکت نمیشیم اینبار»؛

«مسکن و کار و درمان؛ آموزش رایگان؛ خواسته زحمتکشان»؛‌

«آموزش و سلامت؛ در خدمت تجارت»؛

«از بابل تا آبادان؛ سرکوب دانشجویان»؛

 «خوابگاه دخترانه؛ زندانه زندانه»؛

«دانشجوی باغیرت؛ حمایت؛ حمایت»؛

«ما تماشاگر نمیخواهیم؛ به ما ملحق شوید»؛

 «نه به تبعیض جنسیتی و دانشگاه پادگانی»؛

«شهریه اجباری؛ نه عدالت است؛‌ نه قانون»؛

 «دانشگاه پولگردان؛ تضعیف زحمتکشان»؛

 «تدبیر این وزارت؛ علم است یا تجارت»؛

«دانشگاه پولکی؛ کارورزی زورکی»؛

«تشکل وابسته نمیخوایم؛ نمیخوایم»؛

«دانشجو میمیرد؛ ذلت نمیپذیرد»؛

«مجلس فرمایشی نمیخواهیم»؛

«در دانشگاه بیگاری؛ بعد از تحصیل بیگاری؛‌ منطق سرمایه داری»؛

«زندانی سیاسی آزاد باید گردد»؛ «تدبیر این وزارت؛ علم است یا تجارت»؛

«تشکل وابسته نمیخوایم؛ نمیخوایم»؛

«فضای امنیتی محکوم است».

اعتراضات دانشجویان سراسر ایران درسال ۲۰۱۷ -قسمت اول

خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید