استمرار تظاهرات وقیام سراسری مردم ایران درشهرهای مختلف ۹ دی ۹۶

0
954
استمرار تظاهرات وقیام
استمرار تظاهرات وقیام سراسری مردم ایران درشهرهای مختلف ۹ دی ۹۶

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۹-استمرار تظاهرات وقیام سراسری مردم ایران درشهرهای مختلف ۹ دی ۹۶
استان زنجان درحالیکه به نیروهای انتظامی بی شرف بی شرف می گفتند باعث فرار کردن این بزدلان شدند .
هموطنان اهل ارومیه شبانگاه به خیابانها آمده وبا شعار مرگ بردیکتاتور همبستگی خود را با تظاهرات نه به گرانی اعلام کردند
مردم دلیر خرم آباد طی یک تظاهرات باشکوه شعارهای کوبنده میدادند :
توپ تانک فشفشه آخوند باید کشته شه
توپ تانک فشفشه آخوند باید کشته شه
استقلال آزادی جمهوری ایرانی
دربندرعباس مردم فریاد میزدند :
ایرانی باغیرت حمایت حمایت
درشیراز مردم شیراز با مشتهای گره کرده میگفتند :
مرگ بر ستم گر
مرگ برستمگر
درخرم آباد مردم فریاد میزدند
سید علی حیا کن حکومت رو رها کن
سیدعلی حیا کن حکومت رورها کن
سید علی حیا کن مملکت و رها کن
درتهران در میدان انقلاب نیروهای سرکوبگر با تجهیزات کامل سرکوب واردشده و به ضرب وشتم مردم مبادرت میکنند
شعار مردم تهران
می میریم می میریم ایران را پس می گیریم
می میریم می میریم ایران را پس می گیریم
در دانشگاه تهران نیروهای سرکوبگر به دانشجویان حمله کرده و گاز اشک آور پرتاب کردند
دربابل مردم فریاد میزدند :
بزن بیرون داد بزن ؛ حقتو فریاد بزن
درگرگان مردم با مشتهای گره کرده میگفتند :
ملت گدایی میکنه آقا خدایی میکنه
درتهران مردم فریاد میزدند:
شعار مرگ برخامنه ای
درکاشان مردم با ریختن بنزین در وسط خیابان شعله های بلند ایجاد کردند
مردم نجف آباد اصفهان :
جمهوری اسلامی نمی خوایم نمی خوایم
مردم کرمان فریاد میزنند
اسلامو پله کردین ؛ مردم و ذله کردین
درشهر اراک مردم قهرمان بنر پایگاه بسیج این شهر را پاره کردند
درود بر جوانان شورشی که شعار مرگ برخامنه ای سر میدهند.
اهواز خ نادری: «توپ تانک فشفشفه آخوند باید گم بشه»- ۹ دی ۹۶

استمرار تظاهرات وقیام سراسری مردم ایران درشهرهای مختلف ۹ دی ۹۶
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید