استمرار تحصن خانواده های بازداشت شدگان قیام جلوی زندان اوین- تهران

0
950

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۱۰/۱۶-استمرار تحصن خانواده های بازداشت شدگان قیام جلوی زندان اوین- تهران
در روز شنبه ۱۶ دی ماه ۹۶ خانواده های بازداشت شدگان قیام همچنان به استمرار تحصن خود ؛‌به منظور پیگیری آزادی فرزندانشان درمقابل زندان اوین ادامه دادند . آنها چادر زده اند و هر لحظه نیز بر تعدادشان افزوده می شود .
درحالیکه هوا سرد است اما آنها مصمم هستندکه به خواسته خودشان که آزادی و تعیین تکلیف شدن فرزندانشان است برسند .
اعتراض یکی از مادران در جلوی زندان اوین- تهران
روز شنبه ۱۶ دی ماه ۹۶یکی از مادران دستگیرشدگان، در اعتراض به سمت یک ماشین نیروی انتظامی می رود و فریاد می زند که پس من را هم دستگیر کنید…
شایان ذکر است که درطی قیام سراسری درایران که از ۷ دیماه ۹۶ شروع شد تعداد زیادی از مردم که شامل اقشار مختلف اجتماعی هستند ؛ توسط نیروهای سرکوبگر نظام حاکم بازداشت شده اند و درحال حاضر در وضعیت بلاتکلیفی بسر میبرند .
تعدادی ازبازداشت شدگان دانشجویان دانشگاههای مختلف منجمله : دانشگاه تهران ؛‌دانشگاه علامه طباطبایی ؛دانشگاه ملی هستند .
دراین بین ۴تن از اعضای شورای صنفی دانشگاه تهران هنگام خروج از جلسه مذاکره با رییس دانشگاه توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدند وهنوز در اسارت هستند .
به همین دلیل خانواده های این دانشجویان درحال حاضر درمقابل زندان اوین درتحصن وتجمع هستند .
بااینکه عفو بین الملل فراخوان برای آزادی دستگیر شدگان داده است اماتاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است .
استمرار تحصن خانواده های بازداشت شدگان قیام جلوی زندان اوین- تهران
استمرار تحصن خانواده های بازداشت شدگان قیام جلوی زندان اوین- تهران

https://youtu.be/ZM3v0iZoy9w
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید