استمرار اعتصابات دانشجویی بخاطر کیفیت بد غذایی دردانشگاهها

0
666
استمرار اعتصابات دانشجویی
استمرار اعتصابات دانشجویی بخاطر کیفیت بد غذایی دردانشگاهها

دانشجو آنلاین ۱۳۹۶/۹/۲۹-استمرار اعتصابات دانشجویی بخاطر کیفیت بد غذایی دردانشگاهها
دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری دراعتراض به کیفیت بد غذایی اعتراض کردند
‌روز چهار‌شنبه۲۹آذرماه۹۶ دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری در اعتراض به کیفیت پایین غذا با خودداری از خوردن غذا ظروف غذا روی زمین چیدند.
دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد بدلیل کیفیت بدغدایی دست به اعتصاب زدند
درآبان ماه ۹۶ دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد ازخوردن غذا ممانعت کردند زیرا در غذایی که دانشگاه به دانشجویان میدهد کرم مشاهده شد
اعتراضات دانشجویان تبریزی ازکیفیت بد غذایی
یکی ازدانشجویان دانشگاه تبریز میگوید : کیفیت غذای سلف های دانشجویی با قیمت آنها هم خوانی ندارد و بعضی غذاها در حد پخت در دانشگاه دولتی نیستند ؛ هر سال که در مهرماه به دانشگاه می آییم، افزایش چند صد تومانی هر وعده ی غذایی تعجب همه را بر می انگیزد، در حالیکه خبری از کیفیت بهتر در غذاها نیست و غذاها همان وضعیت نامطلوب گذشته را دارند.
معضلی به نام کیفیت بدغذایی در دانشگاهها
دراکثر دانشگاههای کشور دانشجویان از کیفیت نامطلوب غذایی گله مند هستند و غذاهای دانشگاه نیازهای دانشجویان را بر آورده نمی کند .بخصوص دانشجویان شهرستانی که از حضور درکنار خانواده هایشان محروم هستند علاوه بر مشکلات خوابگاه و هزینه های سنگین دانشگاه باید غذاهای بدون کیفیت راهم تحمل کنند .
بخصوص دردانشگاههای دولتی کیفیت غذا یکی ازمهمترین پارامترهایی است که باید برای رفاه دانشجو به آن توجه شود ؛ اما تاکنون هیچ مسئول وارگانی به این معضلات پاسخ نداده است
ازاین جهت دانشجویان هرروزانه دراعتراض به کیفیت بد غذا تجمعات اعتراضی دارند و خواهان تغییر سیاستهای دولت هستند .
خبرهای ما را در این کانال دنبال کنید
https://telegram.me/DaneshjoOnline95

نظر بدهید